Blog
08.08.2022

Verlaag de hittestress bij vee door goed te isoleren

blog Verlaag de hittestress bij vee door goed te isoleren afbeelding

In hete en droge periodes, is hittestress bij vee weer heel actueel. In de voorbije warme jaren is duidelijk geworden dat er veel economische schade ontstaat door dit fenomeen. Omdat de dieren hun overtollige lichaamswarmte niet meer kunnen afvoeren naar de hete lucht in de omgeving, is veel hittestress nefast voor de productieresultaten en de vruchtbaarheid, met soms zelfs sterfte tot gevolg.

Instinctief gaan dieren bij buitenbeloop de koelte opzoeken onder bomen bij extreme hitte om zichzelf te beschermen. Bij verblijf in de stal wordt hetzelfde effect bekomen als de stal voldoende koel kan worden gehouden. Door goede isolatie te voorzien, wordt beschermd tegen de hitte: het blijft koeler in de stal en extreme temperatuurpieken kunnen afgevlakt worden met een minimaal verbruik aan energie. Stalisolatie beschermt uitstekend tegen de hitte en is een duurzame ingreep om het stalklimaat te verbeteren met een onmiddellijk effect op het dierenwelzijn en het energieverbruik.

Wat is hittestress?

Door klimaatverandering lopen temperaturen op en zien we steeds vaker rode gebieden op de weerkaart. De verwachting is dat we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met periodes van extreme warmte. Met alle gevolgen van dien voor mens en dier. Hittestress ontstaat als dieren hun  overtollige lichaamswarmte niet meer kwijt kunnen aan de omgevingslucht waardoor ze oververhit geraken.

Met de onderstaande THI-tabel (temperatuur-luchtvochtigheidsindex) is de mate van hittestress te bepalen: bij 36° C en 70% luchtvochtigheid ontstaat al zeer hoge stress bij rundvee. Het komt erop aan om tijdens hittegolven de luchtvochtigheid en de temperatuur zo laag mogelijk te houden.

THI tabel hittestress bij vee

De af te voeren lichaamswarmte staat in relatie tot de productieprestaties. Omdat dieren steeds productiever worden, dient er ook per dier steeds meer lichaamswarmte afgevoerd te worden. In combinatie met de schaalvergroting is de totale hoeveelheid warmte die per stal afgevoerd moet worden, dus steeds groter. Het is nodig om gepaste en duurzame maatregelen te nemen om deze afvoer te kunnen realiseren.

Agrarische dakisolatie

Het dak van stallen isoleren met isolatieplaten van Recticel zorgt ervoor dat het binnenklimaat zowel in de winter als in de zomer aangenaam blijft. Het is een eenvoudige en duurzame ingreep om dieren te beschermen en een hoger welzijn te creëren. De lage lambda-waarde (λ) van de Recticel-isolatie zorgt ervoor dat met een relatief dunne plaat een hoge isolatiewaarde in het agrarisch gebouw verkregen wordt. Hoe lager de λ-waarde, hoe beter het materiaal isoleert, dus hoe hoger de isolatiewaarde. Zo bekom je met 5 cm isolatie van Recticel evenveel isolerend effect als met een laag van 35 cm massief hardhout. Daarenboven is de bekleding speciaal behandeld zodat aantasting door stalgassen vermeden wordt. Eenmaal geplaatst, is er verder geen werk meer aan en zal de isolatie voor tientallen jaren nuttig zijn omdat de isolatiewaarde van dit type isolatie behouden blijft in de tijd.

Dakisolatie boven of onder de gordingen

Het dak van een stal is de grootste oppervlakte van het gebouw dat blootgesteld wordt aan de zon. Daardoor zal de opwarming van het gebouw hoofdzakelijk via het dak gebeuren. De eenvoudigste manier om veel warmte uit de stal te houden, is dus het dak isoleren. Hierbij is er de keuze om dit boven of onder de gordingen te doen. Isolatie plaatsen boven de gordingen kan gecombineerd worden in één werkgang met het plaatsen van (nieuwe) golfplaten. Bij het plaatsen van isolatie onder de gordingen ontstaat een dubbel schouweffect: boven de isolatie ontstaat er een doorlopende luchtstroming onder de golfplaten die de ingestraalde warmte afvoert. Onder de isolatie ontstaat er een tweede doorlopende luchtstroming die vochtige, warme stallucht vlot afvoert.

dakisolatie in de stal boven of onder de gordingen tekening

 

Ook isoleren bij dakrenovatie

Momenteel worden er veel nieuwe golfplaten gelegd op de stallen. Dakrenovatie is een ideale gelegenheid om meteen ook goed te isoleren. Wegens het belang van isoleren, is er subsidie beschikbaar via het VLIF.

Bekijk ook de renovatie van melkveehouder Dominique uit Peer na het isoleren van zijn melkveestal: “Wat een verschil voor mijn koeien!”

Bekijk de referentie

Ook isoleren om hittestress bij de dieren te voorkomen?

Contacteer Recticel Expert Benny Declerck

Contacteer Benny arrow_forward