Energiatehokkaat ja kestävät kattorakenteet

Polyuretaanilämmöneristeiden erinomaisen lämmönjohtavuuden ansiosta loivan katon rakenne pysyy ohuena. Kevyitä lämmöneristelevyjä on myös helppo käsitellä ja asentaa työmaalla. Jututimme Jaana Pullolaa, joka toimii Recticel Insulation Oy:llä teknisenä päällikkönä ja vastaa tuotteiden teknisistä tiedoista ja niiden soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Lue Jaanan vinkit, mitä loivan katon lämmöneristämisessä tulee ottaa huomioon sekä suunnittelu- että asennusvaiheessa.

Lue julkaisusta

  • Julkaistu
    03 syyskuu 2020
  • Tyyppi
    Uutiset
Jaana Pullola

Mitkä ovat yleisimmät tekniset kysymykset liittyen loivien kattojen ratkaisuihin ja niiden lämmöneristämiseen?

Yleisimmät tekniset kysymykset liittyvät PIR-lämmöneristelevyn lämmönjohtavuuteen ja kattorakenteelta vaadittavaan lämmönläpäisykertoimeen eli käytännössä, minkä verran PIR-lämmöneristettä pitää rakenteeseen laittaa jonkin tietyn U-arvon saavuttamiseksi.

Tämän lisäksi kysytään, miten PIR-lämmöneristelevy soveltuu käytettäväksi erilaisten kantavien rakenteiden ja eri katemateriaalien kanssa. Saamme myös asennukseen liittyviä kysymyksiä esimerkiksi eri kiinnitystavoista. Myös testitulokset ja luokitukset kiinnostavat suunnittelijoita.

Mitkä ovat Recticel-lämmöneristeratkaisujen edut loivan katon lämmöneristämisessä?

PIR-lämmöneristeratkaisumme tarjoavat monia etuja suunnitteluun, kuljetukseen ja asennukseen. Ja edut vain moninkertaistuvat, kun otetaan huomioon myös tuotanto ja koko logistinen ketju sekä loppukohteen elinkaari ja arvo.

PIR-lämmöneristeen valttikortti on ehdottomasti erinomainen lämmönjohtavuus, jolla päästään ohuempiin kattorakenteisiin. Ominaispainoltaan kevyt PIR-lämmöneristelevy yhdistettynä erinomaiseen lämmönjohtavuuteen mahdollistaa ohuen eristekerroksen, jolloin kattorakenteen kantava osuus voi olla kevyempi.

PIR-lämmöneristeidemme kosteudensietokyky on huippuluokkaa, koska umpisoluisena tuotteena se ei ime kosteutta.

Asennuksessa kevyttä ja jäykkää PIR-lämmöneristelevyä on helppo käsitellä ja siirrellä työmaalla. Levyä on helppo työstää ja sahaaminen onnistuu normaalilla sahaveitsellä.

Suuren puristuslujuuden ansiosta PIR-lämmöneristelevyjen päällä voi kävellä ilman suojausta. Katolle ei myöskään tarvitse rakentaa erikseen asennusaikaisia kulkureittejä.

Suuren puristuslujuuden ansiosta PIR-lämmöneristelevyjen päällä voi kävellä ilman suojausta

Kun asennettavia lämmöneristekerroksia tarvitaan vähemmän, kiinnittämiseenkin riittävät lyhyemmät kiinnikkeet, eikä tarvitse porata monen paksun kerroksen läpi.

Lämmöneristelevyn isompi levykoko nopeuttaa asentamista, koska kerralla saadaan katettua enemmän kattoneliöitä. Ja mitä vähemmän materiaalia tarvitaan, sitä vähemmän on kuljetettavaa ja vähemmän tarvetta varastointitilalle rakennustyömaalla - näin myös kustannukset ja hiilidioksidipäästöt pienenevät.

Mitä teknisiä seikkoja olisi hyvä ottaa huomioon loivan katon suunnittelussa ja asentamisessa?

Kattorakenteen suunnitteluvaiheessa tulisi varmistaa, että rakenteeseen käytettävät eri tuotteet soveltuvat keskenään käytettäväksi.

Asennukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Valmistajan asennusohjeiden noudattaminen on tärkeää. Asennusohjeissa on määritelty tarkkaan muun muassa levyjen suunta kantavaan rakenteeseen nähden ja limitys, jos levykerroksia on kaksi sekä kiinnikkeiden määrä ja sijainti.

Jos on tarvetta poiketa asennusohjeesta tai ohjeet eivät anna tarpeeksi tietoa, koska kohde tai tilanne voi olla niin erikoinen, toivon, että aina otetaan yhteyttä meihin ja neuvotellaan, mikä on paras ratkaisu kyseisessä tilanteessa.

Mikä PIR-lämmöneristelevy soveltuu loivan katon lämmöneristämiseen ja miksi?

Loivien kattojen PIR-lämmöneristelevyksi soveltuu erinomaisesti Mäntsälän tehtaallamme valmistettava Eurothane® Silver E, jonka lämmönjohtavuus- eli lambda-arvo on 0,022 W/mK.

Eurothane® Silver E on mekaanisesti kiinnitettävä PIR-lämmöneristelevy ja se soveltuu käytettäväksi sekä yksikerros- että bitumikatteen kanssa. Tuotteen puristuslujuus on 150 kPa eli kyseessä on lujuusominaisuudeltaan erinomainen lämmöneristelevy.

Eurothane® Silver E-lämmöneristelevyn koko on 1200 x 2400 mm ja paksuudet 50-200 mm. Lämmöneristelevyn ison koon, mutta pienen ominaispainon ansiosta sitä pystyy hyvin yksi ihminen käsittelemään ja asennus on nopeaa. Lisäksi Eurothane® Silver E on kaikilta sivuiltaan puolipontattu, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että rakenteessa säilyy yhtenäisyys ja vältytään kylmäsilloilta.

Loivilla katoilla kattokaltevuuden aikaansaamiseksi voidaan Eurothane® Silver E:n kanssa käyttää kiilamaista lämmöneristelevyä Eurothane® Silver A.

Onko loivan katon lämmöneristämisessä eroavaisuuksia, kun on kyseessä uudis- tai korjauskohde?

Jos vanha katto puretaan ja jäljelle jätetään vain kantava rakenne, lämmöneristämisen voi suunnitella ja asentaa kuten uudelle katolle. Jos vanha katto halutaan jättää ja uusi tehdään sen päälle, täytyy rakenteen kosteustekniset ominaisuudet ja tuuletus huomioida.

PIR-lämmöneristelevyn etuna on keveys, jolloin olemassa olevan katon päälle ei lisätä merkittävää painoa. Monesti myös kattorakenne on sen tyyppinen, että esimerkiksi reuna-alueilla olevien pystyosuuksien korkeus ei salli kuin mahdollisimman ohuen lämmöneristekerroksen käyttämistä. Tällöin PIR-lämmöneriste on yleensä ainoa vaihtoehto erinomaisen lämmönjohtavuutensa ansiosta.

Mitä apuja ja työkaluja Recticel Insulation tarjoaa loivan katon suunnitteluun?

Loivan katon suunnittelu on helppoa, kun tietää mihin vaadittavaan U-arvoon halutaan päästä.

Kotisivuiltamme löytyy suunnittelun tueksi rakennekuvat tyypillisimmistä loivista kattorakenteista. Rakennekuvista löytyy vaatimuksissa olevat U-arvot lämpimälle rakenteelle tai puolilämpimälle rakenteelle ja myös lämmöneristepaksuudet kyseisen U-arvon saavuttamiseksi.

Myös myyjämme yhdessä teknisen tuen kanssa auttavat mielellään U-arvolaskelmissa.

Haluatko kuulla lisää loivan katon PIR-lämmöneristeratkaisusta? Ota yhteyttä!