Mikä on R-arvo ja kuinka R-arvo lasketaan?

R-arvo osoittaa materiaalikerroksen lämmöneristyskapasiteetin, jota usein käytetään kaksoislasitusten, seinien, lattioiden ja kattojen eristysarvona. R-arvo on materiaalikerroksen lämmönkestävyys ja ilmaistaan suureella m 2 K/W. Mitä suurempi R, sitä suurempi resistanssi, joka lämmön kulkua kohtaa, ja sitä paremmin materiaali eristää.                                                                                                                              

R-arvolaskelmaan vaikuttavat materiaalit, joista tutkittava rakenne koostuu. Materiaalin paksuus metreinä jaetaan λ-arvolla (lämmönjohtokerroin). Mitä korkeampi arvo, sitä parempi eristys. Paksuudeltaan kaksinkertainen kerros tarkoittaa myös kaksinkertaista lämmönkestävyyttä.

Kaava on R = d / λ jossa:                                                                                                                                           

R = lämpöresistanssi m 2 K / W                                                                                                                                             

d = materiaalin paksuus metreinä                                                                                                                                         

λ = lämmönjohtavuuskerroin W / m K                                                                                                                                               

Esimerkki: Jos eristemateriaalin paksuus on 9 cm (= 0,09 m) ja λ-arvo 0,024, saadaan R-arvoksi 3,75 m 2 K / W (0,09 / 0,024)