Ambitieuze BENG-eisen verder weg van klimaatdoelstellingen

Ambitieuze BENG-eisen verder weg van klimaatdoelstellingen.
Bijna energie neutraal bouwen in Nederland haaks op de CO2-doelstellingen?

Over het artikel

  • Gepubliceerd op
    18 December 2018
  • Type
    Nieuws

In 2015 werden door Stef Blok de voorgenomen BENG-eisen gepresenteerd. Met deze ambitieuze eisen moeten nieuwbouwwoningen in 2020 bijna energieneutraal worden gemaakt als opmaat naar een volledig CO2 -neutrale gebouwvoorraad in 2050.

Drie jaar later is er weinig meer van deze ambitie over en zijn de CO2 -doelstellingen verder weg dan ooit.
Sterker nog, wij stellen bovendien vast dat de geadviseerde BENG-eisen (kunnen) leiden tot hogere woonlasten, de elektriciteitsnetten overbelasten, geen CO2 besparen maar hooguit compenseren en dat Nederland hiermee niet voldoet aan de Europese energierichtlijn EPBD.

Om een metafoor te gebruiken: de patiënt wordt geholpen met pijnbestrijders en placebo’s, maar aan de oorzaak van de ziekte wordt niets gedaan. Gevolg: de patiënt wordt zieker (meer CO2) en de kosten voor de behandeling nemen exponentieel toe.

Wij leggen u in het kort uit wat de consequenties zijn van de geadviseerde BENG-eisen.

  • Hogere woonlasten
  • Overbelasting elektriciteitsnetten
  • Geen CO2-besparing
  • In strijd met de EPBD

Wilt u meer weten over de achtergrond van deze stellingen?

Download het Pamflet Tweede kamer op www.nii.nl
BENG pamflet

Of neem contact met ons op voor meer informatie via www.nii.nl, Tel. 070 444 0660 of e-mail ons op info@nii.nl

Bronvermelding: www.nii.nl