Är det skillnad i värmeisolering av lutande tak när det gäller nybyggnation eller reparation?

Om det gamla taket rivs och bara den bärande konstruktionen återstår kan värmeisoleringen utformas och installeras som på ett nytt tak. Om man vill ha kvar det gamla taket och bygga ett nytt tak ovanpå måste man ta hänsyn till konstruktionens fukttekniska egenskaper och ventilation.

Fördelen med PIR-isoleringsskivan är att den är lätt, vilket betyder att det inte tillkommer någon betydande extra vikt på taket. Ofta är takkonstruktionen också av en typ där till exempel höjden på de lodräta delarna i takkanten inte tillåter mer än tunnast möjliga värmeisoleringsskikt. Då är PIR-värmeisolering i allmänhet det enda alternativet tack vare sin utmärkta isoleringsförmåga.