Beräkna U-värde

Ta reda på husets energiförbrukning, till exempel i fråga om värmeeffektivitet, så är det lättare att uppfylla kraven.

Exempel på att räkna U-värdet med Recticel Insulation produkter:

Yttre vägg - Betong sandwich element - U-värde 0,17 mW/m²K

Betonisandwich-elementti

 U-värde 0,17 mW/m²K  Paksuus
 1. Behandling av inre ytan t.ex. spackel  3-5 mm
 2. Betong sandwich element, inre platta  150 mm
 3. Värme isolering Recticel IP PIR 022  140 mm
 4. Stål armering  
 5. Betong sandwich element, yttre platta  80 mm

Yttre vägg - Ventilerad fasad - U-värde 0,17 mW/m²K

Tuuletettu julkisivu

 U-värde 0,17 mW/m²K  Paksuus
 1. Behandling av inre ytan t.ex. spackel  3-5 mm
 2. Bärande betong element vägg  150 mm
 3. Värme isolering Recticel Powerwall Pro  150 mm
 4. Fästanordning för värme isolering  
 5. Fästanordning för murad tegel fasad  
 6. Ventilerings gap  30 mm
 7. Murad tegel fasad  85 mm

Låglutande tak - betong håldäck element, PIR-2lager - U-värde 0,09 mW/m²K

Loiva katto, betoniontelolaatta, PIR-1kerros

 U-värde 0,09 mW/m²K  Paksuus
 1. Behandling av inre ytan t.ex. spackel  3-5 mm
 2. Betong håldäck element  265 mm
 3. Ångspärr  cirka 2 mm
 4. Värme isolering Recticel Eurothane Silver E (mekaniskt fäst)  120 mm
 5. Värme isolering Recticel Eurothane Silver E (mekaniskt fäst)  120 mm
 6. Taktäckning (mekaniskt fäst)  cirka 7 mm

 

Ett tekniskt problem?

Är det här en lämplig produkt för dig? Behöver du mer information?
Kontakta vår tekniska specialist

Kontakt arrow_forward