Toppmodern fabrik i Mäntsälä satsar på kvalitet och hållbar utveckling

Recticel Insulation inledde tillverkningen av isoleringsskivor i sin nya fabrik i Mäntsälä i slutet av 2018. Miljoninvesteringen var ett viktigt strategiskt steg för att stärka företagets position på byggmarknaden i Norden och Baltikum. Recticel Insulation har stark och dokumenterad erfarenhet, egen produktion och sakkunskap om byggindustrin sedan 60 år tillbaka.

Vi intervjuade fabrikschefen Mika Purhonen om Mäntsälä-fabrikens verksamhet och hans egen bakgrund på Recticel.

Läs om artikeln

  • Publicerad
    16 March 2020
  • Typ
    Nyheter

Berätta lite om din egen arbetsbakgrund och historia på Recticel!

2011 började jag som fabrikschef på Recticells fabrik i Kouvola, som tillverkar polyuretanskumplast för olika användningsändamål. Jag var ansvarig för den operativa verksamheten både i Kouvola och i Norden.

Innan jag kom till Recticel arbetade jag med produktions- och ledningsuppgifter internationella företag bland annat i USA, Ungern och Kina. Under den tiden var jag med och grundade fabriker i olika länder.

Jag gick över till Recticel Insulation när fabriksprojektet i Mäntsälä startade. Nu är jag
fabrikschef här och ansvarar för produktionen. Min första arbetsuppgift var att hitta ett optimalt läge för fabriken i Södra Finland och det lyckades väldigt väl!

Företagets övriga sex isoleringsfabriker ligger i Frankrike, Storbritannien, Belgien och Slovenien. Varför ville Recticel Insulation bygga en fabrik just i Finland och Mäntsälä?

Sammantaget var fabriken i Mäntsälä en mycket viktig strategisk investering för Recticel, eftersom målet är att expandera på den nordiska och den baltiska marknaden. Investeringen var i storleksklassen 26 miljoner euro.

Recticel
har sedan tidigare goda erfarenheter av tillverkning och verksamhet i Finland, och det underlättade beslutet att starta en fabrik här. I startfasen fick vi bra stöd från Recticel Insulations övriga fabriker och vi har utnyttjat lärdomarna från de andra länderna. Finland är också ett säkert land att investera i.

Att vi valde Nyland och Mäntsälä kommun som lokaliseringsort berodde på de goda kommunikationerna härifrån till Sverige och övriga Skandinavien, liksom till de baltiska länderna och
Ryssland. En väl fungerande logistik är av central betydelse för alla branscher idag. I planeringsskedet fick vi även god hjälp från Mäntsälä kommun och fabriken betyder mycket för kommunen.

Från Mäntsälä
är det cirka 60 kilometer till exporthamnarna i Helsingfors, som är vår port till världsmarknaden. Genom kommunen går motorvägen E75 Helsingfors–Lahtis, det finns järnvägsförbindelse och riksväg 25 går ända till Hangö. Här finns även andra internationellt verksamma företag som har förlagt bland annat sina logistikcentraler, lager och/eller huvudkontor till Mäntsälä.

Kan du ge oss detaljer om verksamheten på fabriken i Mäntsälä?

Vår verksamhet är transparent och kundfokuserad och våra produkter är certifierade. Vi kan uppfylla våra kunders behov snabbt och effektivt.

Fabriksbyggnaden och utrustningen i Mäntsälä är helt nya, mycket moderna och säkra. Produktions- och förpackningslinjerna är mycket långt automatiserade. Produktionskapaciteten är utbyggd till sin fulla kapacitet och vi räknar med ytterligare investeringar i produktsegment, lager och värdeskapande åtgärder. Med tanke på detta har vi bland annat reserverat granntomten på 4,5 hektar från Mäntsälä kommun.


Fabriks- och lagerlokalen har en yta på 16 000 kvadratmeter och tomten är på fyra hektar. Vi lagrar isoleringsskivorna helt och hållet inomhus. Även lastning och lossning av transporterna görs inomhus.

Recticel Insulation Nordics
har totalt ett trettiotal anställda för tillfället.  Indirekt sysselsätter vi betydligt fler – vi har till exempel utlokaliserat logistik- och servicepersonal. När vi kör med full kapacitet räknar vi med att sysselsätta ytterligare 100 personer på fabriken.

Toppmodern fabrik i Mäntsälä

Vilka isoleringsprodukter tillverkar Mäntsälä-fabriken och för vilka användningsändamål?

I Mäntsälä tillverkar vi effektiva PIR polyuretanisoleringar för värmeisolering till byggprojekt och återförsäljarkedjor.

Eurothane® Silver E-isolering lämpar sig för tak med svag lutning. För ytterväggar tillverkar vi isoleringsskivan Powerwall® Pro som lämpar sig för ventilerande fasader, samt
värmeisoleringsskivan IP PIR 022 för betongsandwichelement.

Isoleringsskivan Eurothane® EWall som passar för många tillämpningar såsom väggar, golv och vindsbjälklag tillverkas också i Mäntsälä
.

Hur tar ni hänsyn till hållbar utveckling och miljövänlighet på fabriken i Mäntsälä?

Hållbar utveckling är en viktig del av vår strategi och företagets värderingar. Vi har förbundit oss att följa principen om hållbar utveckling i all vår verksamhet inklusive fabriken i Mäntsälä.

I planeringen av fabriken har vi använt oss av den senaste
teknologin och miljöfrågorna har beaktats. I ventilationen till exempel sker värmelagring och belysning med LED-teknik. Så långt som möjligt använder vi också förnybara energikällor i våra produktionsanläggningar.

Återvinning och avfallshantering är högt prioriterade och ett bra exempel på hur våra värderingar kommer fram i praktiken. Vi utnyttjar nya sätt att minska på avfallet under produktionsprocessen. Vi söker till exempel efter möjligheter att återanvända det skäravfall som vi producerar. I Centraleuropa finns många bra realiserbara möjligheter som vi här i Norden kan utnyttja.

Hur ser framtiden ut från Mäntsäläs horisont?

Framtiden för PIR-isoleringar ser ljus ut. Användningen av polyuretanisoleringar inom byggbranschen ökar kraftigt i Norden och Baltikum. Efterfrågan på förstklassiga värmeisoleringslösningar är stor och behovet växer hela tiden. I Mäntsälä har vi kapacitet att uppfylla den ökande efterfrågan och vi är nära kunden.

Som tillverkare av effektiva värmeisoleringsmaterial är vi en branschutmanare. Kraven och bestämmelserna om byggnaders energieffektivitet blir allt strängare och våra lösningar är ett svar på dessa högre krav. Som företag
har vi förbundit oss att ständigt utveckla nya och effektiva lösningar för ett mer energieffektivt byggande.

Vill du veta mer om isolering och energieffektivt byggande? Prenumera på vårt nyhetsbrev!

 

INFOBOX

Recticel Insulation Oy:s fabrik i Mäntsälä i siffror


   investering 26 miljoner
   produktionsstart i slutet av 2018
   16 000 m2 fabriks- och lagerlokaler
   4 hektar tomt + 4,5 hektar reserverade
   sysselsättningspotential 100 personer
   1 m³ isoleringsblandning ger 40 m³ isoleringsskiva
   3–4 lastbilslaster isolering tillverkas per timme