Tripla, ett nytt 24h citycentrum i Helsingfors

Pasila i Helsingfors där tre stadsdelar pulserar i tempot med metropolen. Tripla är ett distrikt fullt med otrolig potential av bostäder, arbete och fritid. Allt på ett och samma ställe. Taket isolerades med Recticel Eurothane® Silver E tack vare skivans goda tekniska egenskaper.

Objekttyp
Kommersiell byggnad

Plats
Pasila, Finland

Arkitekt
Sweco

Entreprenör
YIT Suomi Oy 

Installatör
YIT / Mika Mensalo (mika.mensalo@yit.fi)

Typ
Plant tak

PIR-isolering?
Tekniska egenskaper

Produkt
Eurothane® Silver E 80*1200*2400

Produkter som använts

Eurothane® Silver E

Eurothane®  Silver E är en plan och styv aluminiumbeklädd värmeisoleringsskiva med falsade kanter för varma plana tak under mekaniskt fästa ensiktsmembran. Brandegenskaper: Euroklass E (produkten som sådan).

BROOF(t2)-klassningsrapporter finns tillgängliga för ett stort antal taksystem, där Eurothane Silver E används i kombination med bitumenbaserad och enskikts taktäckning (syntetiskt membran). Nedan finns en icke uttömmande förteckning över berörda taktäckningstillverkare, såsom BMI (Icopal), Katepal, Kattepojat, Nordic Waterproofing, Protan, Renolit, Sika. Kontakta vår försäljningsavdelning och/eller tekniska avdelning om du behöver ytterligare information.

Läs om produkten

Kontakta oss

Har vi övertygat dig om att Eurothane® Silver E är den bästa lösningen för ditt projekt?

Kontakta oss arrow_forward