Beräkna ditt U-värde

Ta reda på husets energiförbrukning, till exempel i fråga om värmeeffektivitet, så är det lättare att uppfylla kraven.

  1. Ditt projekt
  2. Typ av isolering
  3. Typ av isolering
  4. Isoleringsdetaljer
  5. U-värde

Vad ska du isolera?

Vilken typ av väggar ska du isolera?

Vilken typ av tak ska du isolera?

What kind of floors will you be insulating?

Vägg med falsad spårpanel


Tak med falsad spårpanel


Antal lager av isolering


Mekanisk infästning

Mekanisk infästning

What do you want your outcome to be?

U-värdet

Some more context about these options. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Mer information om isoleringen

Välj komponenter

Ansvarsfrihet för beräkning av U-värde

U-värde

Dina resultat

Ansvarsfrihet för beräkning av U-värde

Rtot 0,19 W/m2
U-värde ej korrigerat 5,28 W/m2
Korrigeringsterm mått och placering 5,922 W/m2
Korrigeringsterm ventilering 0 W/m2
Korrigeringsterm mekanisk infästning 0 W/m2
Korrigerat U-värde 11,207 W/m2

U-värde

0.316 W/m2K

Skapa ett projektblad

Förfrågningsuppgifter

Projekt detaljer

Skapa din PDF