Vilka hjälpmedel och verktyg erbjuder Recticel Insulation för planering av lutande tak?

Ett lutande tak är lätt att planera när man vet vilket U-värde man vill uppnå.

På vår webbplats finns det strukturbilder till stöd för planeringen av de mest typiska lutande takkonstruktionerna. Strukturbilderna visar de U-värden som krävs för varma och halvvarma konstruktioner och även värmeisoleringstjocklekar för att uppnå det aktuella U-värdet.

Våra säljare och vår tekniska support hjälper också gärna till med beräkning av U-värden - ta kontakt!