Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

Darbības joma

Jūs apmeklējat Recticel NV/SA, reģistrēts Beļģijā, adrese Olympiadenlaan 2, 1140 Evere, reģistrācijas numurs 0405666668 (turpmāk: “Recticel”) tīmekļa vietni.

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka esat izlasījis/-usi un saprotat šos lietošanas noteikumus.

Saturs

Šajā tīmekļa vietnē Recticel jūs informē par mūsu organizāciju un piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Recticel patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma izmainīt šo tīmekļa vietni un visu tās saturu.

Ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka šīs tīmekļa vietnes saturs ir maksimāli precīzs. Taču Recticel negarantē informācijas precizitāti, uzticamību, savlaicīgumu vai piemērotību jebkādam mērķim.

Šajā vietnē var būt saites uz ārējām tīmekļa vietnēm. Uzklikšķinot uz šīm saitēm, jūs pametat mūsu tīmekļa vietni. Lai arī Recticel, iespējams, pats ir izveidojis un autorizējis saiti, tas nenozīmē, ka Recticel piekrīt ārējo tīmekļa vietņu saturam un atbalsta trešo pusi. Recticel nav kontroles pār tīmekļa vietņu, uz kurām aizved saites, saturu un nav par to atbildīgs. Recticel neuzņemas atbildību par trešo pušu tīmekļa vietnēm, to saturu vai funkcionalitāti.

Intelektuālais īpašums

Šī tīmekļa vietne un tās sastāvdaļas (teksts, logotipi, zīmoli, preču zīmes, makets, attēli, fotogrāfijas, video, grafikas un citas vietnē esošās komponentes) ir pasargātas ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Recticel aizliedz jums izmantot, reproducēt, attēlot, publiskot, dzēst, adaptēt utt. šīs komponentes, tostarp daļējā vai modificētā formātā, izmantojot jebkādus līdzekļus, iepriekš nesaņemot rakstisku, skaidri izteiktu piekrišanu no Recticel..

Datu privātums

Lūdzam skatīt mūsu paziņojumu par datu privātuma.

Atbildība

Recticel nav saucams pie atbildības par jebkāda veida kaitējumu, kas izriet no šīs tīmekļa vietnes lietošanas (piem., datorvīrusi, bojātas datnes, programmu vai citu datu zaudējums, netiešs kaitējums, peļņas zaudējums utt.). Tāpat Recticel nav saucams pie atbildības par jebkādiem pakalpojumu pārtraukumiem un zaudējumiem, kas izriet no šiem pārtraukumiem.

Piemērojamie tiesību akti

Uz šo tīmekļa vietni attiecas Beļģijas tiesību akti, neņemot vērā tiesību kolīziju normas. Visi strīdi saistībā ar šo tīmekļa vietni ietilpst Beļģijas tiesu ekskluzīvā jurisdikcijā.