Privacyverklaring website

> Recticel Privacyverklaring voor klanten, eindgebruikers en leveranciers

Toepassingsgebied

Je bezoekt de website van Recticel NV/SA, gevestigd te Recticel Insulation, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium en ingeschreven onder nummer 0405666668 (hierna: 'Recticel').
Door deze website te bezoeken, bevestig je dat je deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door Recticel verzameld wanneer je onze website bezoekt.
Recticel verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Hieronder vertellen we kort wat dit voor jou inhoudt.

Recticel kan jouw persoonsgegevens verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we je als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zoals je naam, adres en telefoonnummer. Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om je te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina's.

Je kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken.

 

Recticel gebruikt jouw persoonsgegevens

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om je gemakkelijker te laten navigeren op onze website...) of voor het doel waarvoor je jouw toestemming hebt gegeven (bv. om je nieuwsbrieven te versturen, om je de gevraagde informatie te verstrekken ...). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) van je zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
Verder nodigen wij u uit om de volgende optionele informatie te verstrekken:

Projectnaam Deze gegevens worden gevraagd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen op het project waarvoor u een aanvraag doet of een vraag over hebt.
Projectadres (straat en nummer), project stad/gemeente, project post code  Dit geeft Recticel inzicht in regionale behoeften. Indien gewenst kan Recticel extra ondersteuning bieden in specifieke regio's.
Project land  Het aanbod van isolatieproducten kan van land tot land verschillen. Een land heeft zowel invloed op de technische richtlijnen als de nodige ondersteuning. Deze gegevens zorgen ervoor dat onze diensten hierop afgestemd zijn.
Project applicaties  Het aangeven van de applicatie van uw project zorgt ervoor dat Recticel een zo concreet mogelijk voorstel kan doen voor uw project/vraag en de juiste ondersteuning kan bieden voor deze applicatie. Wij zullen deze informatie ook gebruiken om onze communicatie hierop af te stemmen. 
Project bouwcategorie (nieuwbouw of renovatie)  Het aangeven van de bouwcategorie van uw project zorgt ervoor dat Recticel een zo concreet mogelijk voorstel kan doen voor uw project/vraag. Afhankelijk van welke markt, zal een andere opvolging & service nodig zijn. Wij zullen deze informatie ook gebruiken om onze communicatie hierop af te stemmen. 
Taal Om de gevraagde informatie te verschaffen in uw taal en u te kunnen aanspreken in uw gekozen taal.
Bedrijfsnaam Dit helpt ons om onze gebruikers te leren kennen. Wij evalueren en optimaliseren onze diensten op maat voor verschillende bedrijfssegmenten. 
Begroeting We spreken u graag op een persoonlijke manier aan.
Project bouweigenaar Deze gegevens worden gevraagd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen op het project waarvoor u een aanvraag doet of een vraag over hebt. 
Telefoon/GSM  Om u zo goed mogelijk te kunnen bereiken om een antwoord op uw (aan)vraag te voorzien. 
Naam & voornaam  We spreken u graag op een persoonlijke manier aan.
Postcode   Dit geeft Recticel inzicht in regionale behoeften. Indien gewenst kan Recticel extra ondersteuning bieden in specifieke regio's.

Bedrijfsinformatie: De volgende informatie vragen wij om onze gebruikers te leren kennen. Wij evalueren en optimaliseren onze diensten op maat voor verschillende bedrijfssegmenten. 

Aantal werknemers in het bedrijf 
Isolatietype (thermisch, akoestisch of beide)
Applicaties/toepassingen 
Je bent…  (doelgroepbepaling – met verfijning naargelang keuze)
Aantal projecten/jaa
Bouwcategorie (nieuwbouw of renovatie) 
Classificatie aannemer 
Aantal wooneenheden/jaar 
Domein van activiteit (residentieel of niet residentieel) 

We kunnen jouw informatie delen:

  • met geselecteerde zakenpartners, maar pas nadat je daartoe uitdrukkelijk jouw toestemming hebt gegeven;
  • met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen uit naam van Recticel, zoals een bedrijf dat je bestelling op jouw adres aflevert of voor ons nieuwsbrieven verstuurt.

We kunnen jouw gegevens doorgeven aan entiteiten van Recticel of derden die buiten de EER gevestigd zijn. In dat geval sluiten we overeenkomsten voor de doorgifte van persoonsgegevens op basis van de modelovereenkomsten die door de Europese Commissie gepubliceerd zijn ter bescherming van jouw persoonsgegevens.

 

Jouw rechten

Ben je gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan heb je het recht om: (a) toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens; (b) jouw persoonsgegevens te laten verbeteren; (c) jouw persoonsgegevens te laten overdragen; (d) de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken; (e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; (f) jouw persoonsgegevens te laten wissen; (g) jouw persoonsgegevens te laten annuleren; en (h) als je jouw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken.

Ben je gevestigd in Frankrijk, dan heb je daarenboven het recht om algemene of specifieke regelingen te treffen voor de opslag en verstrekking van jouw persoonsgegevens na jouw overlijden.

Neem gerust contact met ons op om jouw rechten te laten gelden (zie hoofdstuk 'Contact').

 

Recticel bewaart jouw gegevens

We bewaren en verwerken je persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben ontvangen, rekening houdende met onze mogelijke wettelijke en contractuele verplichtingen jegens jou.

Als jouw uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we jouw persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar. Wanneer we je de mogelijkheid bieden om je uit te schrijven en je kiest ervoor dit niet te doen, dan gaat de periode van twee (2) jaar in vanaf het moment waarop we je die mogelijkheid bieden.

Zolang we jouw persoonsgegevens bewaren, nemen we de technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om ze te beschermen.

 

Links naar externe websites en sociale media

De websites van Recticel kunnen links naar externe websites bevatten. Wanneer je op deze links klikt, verlaat je onze website. Recticel wordt niet aansprakelijk gehouden voor de gegevensverwerking via een externe website. We raden je aan om op elke website die je bezoekt het privacybeleid te lezen.

 

Recticel maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in?

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat op vraag van een website door jouw browser op je computer of mobiele toestel wordt opgeslagen. Een website kan aan de hand van het cookie jouw acties of voorkeuren na verloop van tijd "onthouden". Het cookie helpt je om op een website van pagina naar pagina te navigeren en om een veilige verbinding tot stand te brengen, en het onthoudt jouw voorkeuren van een vorig bezoek wanneer je terugkeert.

Hieronder bespreken we de functie van de verschillende soorten cookies die je op onze website zult tegenkomen.

Je kunt meer informatie over cookies terugvinden op https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/04.+Cookies+and+similar+technologies .

Cookies op onze website

Operationele cookies: Recticel maakt gebruik van operationele cookies. Dat zijn kleine bestanden die op jouw computer of toestel worden geplaatst en die je helpen om op de website van Recticel van de ene naar de andere pagina te navigeren. Zonder die cookies zou je bijvoorbeeld telkens opnieuw jouw taalvoorkeur moeten ingeven wanneer je naar een andere pagina gaat op de website van Recticel. De cookies zijn dus essentieel voor een vlot gebruik van de website.

Niet-operationele cookies: we gebruiken eveneens cookies om andere diensten aan te bieden of om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Sommige cookies verstrekken ons statistische gegevens over het aantal bezoekers en de webpagina's die bekeken worden. Die informatie helpt ons om onze inhoud voor jou beter af te stemmen. Sommige cookies zijn cookies van derden.

Cookies van derden: Soms maken we gebruik van cookies van derden, bijvoorbeeld voor Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) of voor Youtube (ingesloten filmpjes: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Dat zijn niet-operationele cookies. Wanneer we die gebruiken, zullen we je inlichten over het doel van de cookies van derden en vragen we jouw toestemming om ze op te slaan.

Als we niet-operationele cookies gebruiken, zullen we je vragen of je het gebruik van cookies aanvaardt. Aanvaardt je die cookies niet, dan zullen bepaalde diensten en functies niet werken. Dit kan in het bijzonder het gebruik van de website en zijn verschillende functies beperken. Het maakt het voor ons eveneens moeilijker om onze producten en diensten te verbeteren en om aantrekkelijke inhoud aan te bieden.

Hoe kun je de cookies beheren?

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar je kunt jouw browsers zo instellen dat ze die cookies weigeren en je kunt de cookies bovendien verwijderen wanneer je maar wilt. Je kunt de cookies zelf beheren door jouw voorkeuren in je browser aan te passen. Hoe je dat precies moet doen, hangt af van de browser die je gebruikt. Dit kan je makkelijk vinden via jouw zoekfunctie op internet.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google, Inc. ('Google') wordt aangeboden. Google Analytics gebruikt niet-operationele cookies. Dit zijn tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt verzameld over jouw gebruik van de website (onder meer jouw IP-adres) wordt naar Google gestuurd en vervolgens opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op verzoek van Recticel zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website gebruikt wordt, om verslagen op te stellen over de activiteit op de website voor websitebeheerders en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Google kan deze informatie eveneens doorgeven aan derden wanneer dat bij wet vereist is of wanneer die derden de informatie verwerken uit naam van Google.

Google zal jouw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bewaart. De IP-anonimisering is op deze website ingeschakeld. Dit betekent dat jouw IP-adres wordt afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te kiezen in jouw browser. Merk op dat als je dit doet, je mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

Door deze website te gebruiken, stem je ermee in dat Google gegevens over je verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven worden uiteengezet.

Je kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor jouw huidige browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Contact

Heb je vragen over deze website of over hoe we jouw recht op privacy naleven? Neem dan contact met ons op via post op Recticel Insulation - Privacy, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium , of via e-mail op privacy.insulation@recticel.com.

Als je geen afdoend antwoord van ons ontvangt, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een van de nationale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten. Klik op de volgende link voor hun contactgegevens: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm