Toimivusdeklaratsioonid (DoP)

Toimivusdeklaratsioon (DoP) annab teavet meie toodete põhiomaduste kohta ehitustoodete määruse (EL) nr 305/2011 (CPR) raamistikus.

Igal toimivusdeklaratsioonil on kordumatu number, mis on näidatud ja meie toodete CE-märgisel. Samuti sisaldavad need märgised ruutkoodi, mis on seotud otse vastava toimivusdeklaratsiooniga.

Kõigi Recticel Insulationi toimivusdeklaratsioonidega seotud dokumendid leiate aadressilt

 

Tehnilised dokumendid