Veebisaidi kasutustingimused

Kohaldamisala

Te olete ettevõtte Recticel NV/SA, juriidiline aadress Olympiadenlaan 2, 1140 Evere, Belgia, registrikood 0405666668, (edaspidi: Recticel) veebisaidil.

Veebisaidi kasutamisega kinnitate, et olete kasutustingimused läbi lugenud ja nende sisu mõistnud.

 

Sisukord

Recticel teavitab teid selle veebisaidi kaudu ettevõttest ning pakutavatest toodetest ja teenustest.

Recticel jätab endale õiguse veebisaiti ja kogu selle sisu igal ajal ette teatamata muuta.

Veebisaidi sisu täpsuse tagamiseks on tehtud kõik võimalik. Sellest hoolimata ei garanteeri Recticel teabe täpsust, usaldusväärsust, õigeaegsust ega sobivust ühelgi eesmärgil.

Veebisaidil võib olla linke välistele veebisaitidele. Kui kasutate neid linke, siis lahkute meie veebisaidilt. Olgugi et Recticel võib olla lingi ise loonud või autoriseerinud, ei tähenda see, et Recticel kiidab väliste veebisaitide sisu heaks või toetab kolmandat isikut. Recticel ei kontrolli lingitud veebisaitide sisu mingil moel ega vastuta nende eest. Recticel ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide, nende sisu ega toimivuse eest.

 

Intellektuaalomand

Veebisait ja selle komponendid (tekst, logod, kaubamärgid, graafika ja muud saidil esinevad komponendid) on kaitstud intellektuaalomandi õigustega. Recticel keelab teil kõigi nende komponentide kasutamise, taastootmise, kuvamise, avalikustamise, kustutamise, kohandamise jne nii osaliselt kui ka muudetult mistahes viisil ilma Recticeli eelneva kirjaliku nõusolekuta.

 

Andmekaitse

Palun lugege meie andmekaitse-eeskirja.

 

Vastutus

Recticel ei vastuta ühegi veebisaidi kasutamisest tingitud kahju eest (nt arvutiviirused, rikutud failid, programmide või muude andmete kaotus, kaudne kahju, kasumi kaotus jne). Samuti ei saa Recticeli võtta vastutusele ühegi teenusekatkestuse ega sellest tingitud kahju eest.

 

Kohaldatav õigus

Veebisaidile kohaldatakse ilma ühtegi kollisiooninormi arvestamata Belgia seadusi. Kõik veebisaidiga seotud vaidlused lahendatakse eranditult Brüsseli kohtutes.