Artikkeli
07.09.2021

Tutkittua tietoa asiakkaidemme tyytyväisyydestä ja lämmöneristeiden tärkeimmistä valintatekijöistä

Helmikuussa 2021 teetetyn markkina- ja asiakastutkimuksen mukaan asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä toimintamme eri osa-alueisiin ja myös suositteluhalukkuus on korkea. Markkina-aseman ja myynnin kasvattamiselle löytyy myös tutkitusti potentiaalia. Tuloksista käy ilmi myös tärkeimmät valintatekijät eristetoimittajaa ja lämmöneristettä valittaessa sekä mistä ja miten tietoa eristeratkaisuista mieluiten haetaan. Lue kooste tutkimustuloksista alla.

Markkina- ja asiakastutkimuksen tulokset | Recticel Insulation

Markkina- ja asiakastutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina helmikuussa 2021. Sen tavoitteena oli kartoittaa markkina-asemaamme, markkinointiviestinnän toimivuutta, asiakkaidemme tarpeita ja ostopäätösten perusteita. Tutkimustulokset perustuvat 177 asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan vastaukseen Suomessa sekä Ruotsissa. Tutkimuksen toteutti Recticel Insulation Oy:lle konsulttiyhtiö Innolink.

Neljä viidestä asiakkaasta arvioi Recticel PIR-eristeiden käytön lisääntyvän tai pysyvän ennallaan.

Kysyttäessä asiakkailta ja potentiaalisilta asiakkailta, miten he arvioivat Recticel Insulationin eristetuotteiden käytön kehittyvän seuraavan kahden vuoden aikana:

  • Neljä viidestä asiakkaasta (79 %) arvioi Recticel Insulationin tuotteiden käytön lisääntyvän tai pysyvän ennallaan.
  • Jopa 88 % suomalaisista asiakkaista on vakuuttunut eristetuotteistamme ja valitsee ne myös jatkossa tai lisää käyttöä. 
  • Joka neljäs suomalaisista vastaajista (26 %) voisi harkita Recticel Insulationin tuotteiden käytön aloittamista.
  • Yli puolet potentiaalisista asiakkaista (53 %) voisi harkita Recticel Insulationin tuotteiden käyttöönottoa, joten markkina-aseman ja myynnin kasvattamiselle löytyy runsaasti potentiaalia.

graph 1

Recticel Insulation on onnistunut erittäin hyvin toiminnassaan.

Tutkimuksen mukaan toimintaamme ollaan erittäin tyytyväisiä. Kaikkien kysyttyjen tekijöiden keskiarvoksi muodostui 4,3/5. 

Onnistuneimmat tekijät olivat tuotteidemme energiatehokkuus, nopeat toimitusajat ja tuotteiden sopivuus tarpeisiin. Vertailluista kohderyhmistä ruotsalaiset (4,8) ja asiakkaat (4,53) antoivat parhaimmat onnistumisen arviot.

Graph 2

Asteikko: 1 = onnistunut erittäin huonosti ... 5 = onnistunut erittäin hyvin


Kaksi kolmesta suosittelee yritystämme erittäin mielellään eristetoimittajaksi.

Vastanneiden suositteluhalukkuus on tutkimuksen mukaan erittäin korkea. NPS-arvoksi Recticel Insulation sai 54 ja PIR-eristemateriaalin NPS-arvoksi 59. Kaksi kolmesta vastaajasta on jo suositellut tai suosittelisi erittäin todennäköisesti yritystämme eristeratkaisujen toimittajana ja PIR-eristemateriaalia tuttavilleen (arvosanat 9–10 asteikolla 0–10).

NPS eli Net Promoter Score -suositteluhalukkuutta mitataan yhden kysymyksen avulla: Millä todennäköisyydellä suosittelisitte Recticel Insulationia eristeratkaisujen toimittajana tuttavillenne asteikolla 0–10? (0 = en suosittelisi ... 10 = suosittelisin erittäin todennäköisesti tai olen jo suositellut). Vastaajat on jaettu suosittelijoihin, neutraaleihin ja arvostelijoihin heidän antamansa arvosanan perusteella. Suosittelijat (arvosanat 9–10) ovat uskollisia ja innostuneita asiakkaita, jotka suosittelevat tuotteita tai palveluita mielellään muille. Neutraalit (arvosanat 7–8) ovat tyytyväisiä asiakkaita. Arvostelijat (arvosanat 0–6) ovat tyytymättömiä asiakkaita.

NPS lasketaan vähentämällä suosittelijoiden prosenttiosuudesta arvostelijoiden prosenttiosuus. NPS-vaihteluväli on -100 ja +100. Innolinkin vertailutietokannassa yritysten keskimääräinen NPS-arvo on 37. 

Graph 3

Graph 4
 

Edullisuus, laatu ja nopea toimitusaika – tutkitusti tärkeimmät tekijät eristetoimittajaa valittaessa.

Kysyttäessä asiakkailta ja potentiaalisilta asiakkailta, mitkä ovat tärkeimmät valintatekijät eristetoimittajaa valittaessa, kolmen kärkeen nousi edullisuus, laatu ja nopea toimitusaika.

Kysyimme myös, mikä on vastaajan mielestä lämmöneristeen tärkein tekninen ominaisuus eristettä valittaessa olettaen, että eriste soveltuu tarkoitettuun käyttökohteeseen. Vastaajien kesken tärkeimmiksi ominaisuuksiksi valikoitui lämmöneristeen eristyskyky, paloluokka ja kosteudenkestävyys.

Graph 5

 

Kotisivut ja henkilökohtaiset kontaktit etusijalla tiedonsaannissa.

Asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaiden mielestä mieluisimmat tavat saada tietoa eriste-ratkaisuista olivat yrityksen kotisivut (68 %), yhteydenpito puhelimitse (30 %), tapaaminen myyjän kanssa (27 %), sähköiset uutiskirjeet (26 %) ja Google-haut (23 %).

Eristeen valintavaiheessa eniten apua koettiin saatavan teknisistä manuaaleista, kuten palosuunnitteluohjeista sekä rakennepiirroksista, tuote-esitteistä ja oppaista.

Graph 6
 

Ari Tanni, Kaupallinen Johtaja Pohjoismaat ja Baltia, Recticel Insulation Oy
Ari Tanni
Kaupallinen johtaja Pohjoismaat ja Baltia, Recticel Insulation Oy

Suuret kiitokset tutkimukseen vastanneille. Olemme erittäin tyytyväisiä erinomaisesta tutkimustuloksesta. Palaute auttaa meitä kehittämään ratkaisujamme ja palveluitamme, kun tähtäämme eristealan johtavaksi asiantuntijaksi ja PIR-eristetoimittajaksi pohjoisella toiminta-alueella. Haluamme, että asiakkaamme saavat aina parhaat mahdolliset ratkaisut lämmöneristämiseen. Tulemme myös kehittämään markkinanäkyvyyttämme edelleen tutkimustulosten pohjalta.