Perustavasti kestävää eristystä

Investointi kestävään eristykseen on välttämätöntä yhteiselle tulevaisuudellemme. Me emme keskity ainoastaan lämpö- ja termoakustisten eristyslevyjemme energiatehokkuuden parantamiseen, vaan teemme keskivertoa enemmän hiilijalanjälkemme pienentämisessä, kierrätettävyyden maksimoinnissa ja ihmisten ja voitontavoittelun välisen tasapainon optimoinnissa. Innovoimme ja teemme yhteistyötä jatkuvasti yksi tavoite mielessämme: kehitämme lämmöneristeitä, jotka ovat perustavasti kestäviä. Sillä toistemme tulevaisuudesta huolehtiminen on tärkeää, kuten ovat tuotteemmekin.

Kiertotalouden innovaatiot

Nettonollan saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä edellyttää keskittymistä kaikkiin kolmeen päästöalueeseen. Eristelevyjemme elinkaaren kannalta kriittisiä ovat ostettujen materiaalien päästöt ja elinkaaren loppu. Alan johtavana toimijana luomme kumppanuuksia koko arvoketjun läpi edistääksemme uusia yhteistyömalleja ja auttaaksemme rakennusalan muutosta. Vahvistamme suhteitamme toimittajiemme kanssa raaka-aineidemme päästöjen merkittäväksi vähentämiseksi keskittyen samalla kiertoprosessiin siirtymiseen.

”Alamme globaalina toimijana haluamme innovoida ja tehdä yhteistyötä rakennusteollisuuden kanssa siirtyäksemme lineaarisesta prosessista kokonaisvaltaiseen kiertotalouteen.”

Yhteinen ongelma vaatii yhteistä ratkaisua

Perustavasti kestävän eristyksen kehittäminen vaatii yhdessä toimimista. Jatkuvaa innovointia ja muutosyhteistyötä tuotteidemme elinkaaren kaikissa kuudessa vaiheessa:


Raaka-aineet 🡆 Suunnittelu ja tuotanto 🡆 Kuljetus 🡆 Rakentaminen 🡆 Käyttö 🡆 Elinkaaren loppu

Hiilipäästöjen minimointia, jätteiden ennaltaehkäisyä ja materiaalien pitämistä käytössä mahdollisimman pitkään. Siksi pyydämme arvoketjun ylä-, ala- ja ulkopuolella olevilta asiantuntijoilta apua eristyksen ja laajemmin myös rakennusteollisuuden arvioimisessa, parantamisessa, kehittämisessä ja uudelleenmäärittelemisessä.

Zasadniczo zrownowazona izolacjaRaw materialsDesign & ProductionTransportConstructionUseEnd of life

Kolmivaiheinen lähestymistapamme

”Tehdään yhdessä innovaatioita” on mottomme. Miten? Ryhtymällä toimeen, jakamalla avoimesti prosessin aikana oppimiamme asioita, rakentamalla nykyisiä kumppanuuksia ja luomalla uusia, jotta pysyvän muutoksen aikaansaaminen olisi mahdollista.

TOIMI

TOIMI

Lue, mitä olemme jo tehneet kehittääksemme eristeitä, joista syntyy vain vähän jätettä ja hiilidioksidia.

ETSI TIETOA

ETSI TIETOA

Hanki arvokkaita näkemyksiä ja tietoa, jota rakennusalan ammattilaisena tarvitset edistääksesi kestävää eristämistä.

TEE YHTEISTYÖTÄ

TEE YHTEISTYÖTÄ

Tutustu kumppanuuksiimme tai työskentele kanssamme, jotta voimme nopeuttaa siirtymistä kiertotalouteen ja perustavasti kestävään teollisuuteen.