Darbas „Recticel Insulation“

Padėkite atrasti izoliacijos poliuretanu ateities sprendimus. „Recticel“ yra šio sparčiai augančio segmento lyderis. Naudojant „Recticel Insulation“ spendimus užtikrinamos efektyvesnės energijos sąnaudos ne tik dabar, bet ir ateityje. „Recticel Insulation“ izoliacijos plokštės parduodamos statybos prekių ir meistravimo įrankių parduotuvėse. Šiuo metu tarptautinei rinkai produktus tiekia 3 gamyklos: Vevelgemo (Belgija), Stoko prie Trento (Jungtinė Karalystė) ir Buržo (Prancūzija).

Peržiūrėkite darbo pasiūlymus

Mūsų pamatinės vertybės

2016 m. atidžiai peržiūrėjome ir iš naujo nustatėme pamatines grupės vertybes, siekdami priartinti organizacijos veiksmus ir požiūrį prie vidaus ir išorės partnerių veiksmų bei požiūrio. Dabar mūsų pamatines vertybes, susietas su aiškiai išreikštu pamatiniu elgesiu, galima apibendrinti penkiais esminiais punktais, pateiktais toliau.

 • Siekiame rezultatų
 • Diegiame naujoves, kad sukurtume vertę
 • Garbingai ir sąžiningai vykdome veiklą
 • Bendradarbiaujame, kad laimėtume
 • Prisiimame atsakomybę ir jaučiamės atsakingi

Pamatinių vertybių įgyvendinimas
Mūsų pamatinės vertybės nėra vien tik skambūs reklaminiai šūkiai, kurie lengvai įstringa galvoje. Jei pamatinėmis vertybėmis nesivadovautų, jų bendrai netaikytų ir jomis negyventų visos suinteresuotosios šalys, o ypač – mūsų kolegos, naujų vertybių apibrėžimas būtų beprasmis. Pagal savo pobūdį mūsų vertybės verčia būti iniciatyviais ir ambicingais. Jos padeda komandoms ir darbuotojams vystytis, kurti teigiamą įmonės kultūrą ir suteikia visai organizacijai stiprų stimulą augti.

Recticel values: We strive for results

Mes siekiame rezultatų

 • Apgalvojame veiksmus iš anksto, keliame tikslus ir užtikriname, kad jie bus gerai suprasti
 • Susitelkiame, numatome planą, suderiname uždavinius ir išdėstome juos pakopomis
 • Esame užsispyrę, todėl užtikriname, kad visi veiksmai būtų vykdomi laiku
 • Veikiame vadovaudamiesi faktais, o ne nuomonėmis
 • Bendraujame, dalijamės pasiekta pažanga su kitais, jei reikia, pritaikome planus ir švenčiame pasiektą sėkmę

Recticel value: We innovate to create value

Diegiame naujoves, kad sukurtume vertę

 • Nuolat keliame iššūkius, kad išeitume iš komforto zonos
 • Esame žingeidūs: niekada nenustojame mokytis ir užbėgame ateities iššūkiams už akių
 • Esame aistringai atsidavę pokyčiams – nuolat siekiame produktus tobulinti ir kurti geresnius produktus
 • Nebijome ko nors imtis ir nebijome sustoti
 • Siekiame geriausio, bet nelaukiame, kol kas nors sukurs tobulus produktus

Recticel value: We act with respect and integrity

Garbingai ir sąžiningai vykdome veiklą

 • Visada didžiausią dėmesį teikiame saugumui
 • Gerbiame žmones, savo partnerius, mūsų planetą ir paisome teisės aktų
 • Veikiame skaidriai ir neslepiame blogų naujienų
 • Sudarydami sandorius elgiamės sąžiningai ir atvirai bei nieko neslėpdami teikiame grįžtamąjį ryšį
 • Gerą vardą pelnome naudodamiesi savo, o ne kitų pasiekimais

Recticel value: We cooperate to win

Bendradarbiaujame, kad laimėtume

 • Bendraujame atvirai ir skaidriai
 • Maloniai priimame kitų nuomonę ir pasisakome už įvairovę
 • Atsižvelgiame į kitų poreikius ir palaikome kitus, padėdami siekti jiems sėkmės
 • Pasitikime vienas kito stiprybėmis ir stipriname abipusį pasitikėjimą
 • Nesiekiame šlovės po vieną – dirbame visi kartu

Recticel Value: We take ownership and feel accountable

Prisiimame atsakomybę ir jaučiamės atsakingi

 • Nebijome būti ambicingi, keliame iššūkius ir teikiame galimybes
 • Ieškome sprendimų, o ne atsiprašymų
 • Prisiimame atsakomybę už veiksmus ir savo veiksmų rezultatus
 • Esame tvirtai įsipareigoję ir veikiame, tarsi nuo to priklausytų mūsų likimas
 • Mokomės iš savo klaidų

Peržiūrėkite darbo pasiūlymus