Inovacija ir tvarumas

Tvarumas yra neatsiejama „Recticel“ bendrovės strategijos ir vertybių dalis

 2016 m. „Recticel“ kruopščiai peržiūrėjo ir iš naujo suformulavo savo pagrindines vertybes, kad visapusiškai suderintų organizacijos veiklą ir požiūrį su vidaus bei išorės suinteresuotųjų šalių veikla ir požiūriu. Pagrindinės vertybės, kurių grupė šiandien laikosi, yra šios:

• siekiame rezultatų;
• diegiame naujoves, kad sukurtume vertę;
• garbingai ir sąžiningai vykdome veiklą;
• bendradarbiaujame, kad laimėtume;
• prisiimame atsakomybę ir jaučiamės atsakingi.

Value 1Value 2Value 3Value 4Value 5

„Recticel Group“ tvarumo strategija parengta siekiant spręsti pagrindinius uždavinius, susijusius su energijos tausojimu, anglies dvideginio mažinimu, gyventojų senėjimu bei jų skaičiaus augimu. Tvarumas yra giliai įsišaknijęs visoje grupės veikloje. Tai patvirtina bendrovės pagrindinės vertybės, ypač ta, kuri yra orientuota į garbingą ir sąžiningą veiklos vykdymą. „Recticel Insulation“ puoselėja šią vertybę rodydama pagarbą visai visuomenei, ypač mūsų darbuotojams, partneriams, tausodama žemės išteklius ir laikydamasi teisės aktų. Tikimės, kad mūsų pagrindinių vertybių laikysis ne tik mūsų kolegos, bet ir mūsų partneriai.

Poliuretanas – tvari izoliacinė medžiaga

Aplinkosaugos požiūriu „Recticel Insulation“ produktai turi svarių pranašumų. Dėl efektyvios izoliacijos šildymui ir vėsinimui sunaudojama mažiau energijos, todėl sumažėja išskiriamo anglies dvideginio kiekis ir energijos sąnaudos. Taigi mūsų izoliaciniai produktai yra veiksminga priemonė kovojant su visuotiniu klimato atšilimu.

Mūsų produktų ilgaamžiškumas yra dar vienas svarbus pranašumas sprendžiant aplinkosaugos problemas. Poliuretano izoliacinės plokštės tarnauja 50 metų. Jų izoliacinės savybės išlieka nepakitusios per visą produkto eksploatavimo laiką. Šiuo požiūriu jos yra ypač aplinką tausojantis sprendimas.

Poliuretanas – tvari izoliacinė medžiaga | Recticel Insulation

Siūlydami nepriekaištingus sprendimus ir paslaugas, norime sukurti „vidinę gerovę“ ne tik sau, bet ir būsimoms kartoms.

Aplinkosaugos sertifikatai

  • BREEAM įvertinimas

    BREEAM – populiariausia Europoje pastatų vertinimo ir sertifikavimo sistema. Ji padeda statybininkams, architektams, rangovams ir kitoms suinteresuotosioms šalims sėkmingai taikyti tvarios statybos metodus.
     
  • Aplinką tausojančio produkto deklaracija (EPD)

    EPD deklaracijoje apibendrinami gyvavimo ciklo vertinimo (LCA) rezultatai. Šiame dokumente pateikiami produkto poveikio aplinkai rodikliai pagal įvairias poveikio kategorijas. Jis nėra skirtas skirtingiems produktams palyginti. Juo remiantis, galima nustatyti bendrą pastato poveikį aplinkai.

Mūsų nauji produktai, sukurti tvarių inovacijų pagrindu

Tvarios inovacijos yra viena pagrindinių „Recticel“ mokslinių tyrimų ir plėtros varomųjų jėgų. Tai svarbiausia mūsų veiklos ašis. „Recticel Group“ yra pasiryžusi nuolat mažinti neigiamą savo veiklos poveikį ir optimizuoti teigiamą „Recticel“ poveikį visoje vertės grandinėje. To siekti padeda Tvarių inovacijų skyriuje (SID) dirbanti komanda, kuri kontroliuoja visas grupės inovacijas ir yra inicijavusi bendrą tvarumo programą.

Tai leido sukurti izoliacines medžiagas su žema lambda verte (lambda vertė sumažėjo nuo 22 iki 19). „Xentro®“ pasižymi geresnėmis izoliacinėmis savybėmis. Šio produkto šilumos laidumo koeficientas (ƛ vertė) yra 13 proc. mažesnis nei rinkoje siūlomų analogiškų produktų.

Anglies dvideginio pėdsako mažinimas

Mes nuolat stengiamės užtikrinti minimalų išskiriamo anglies dvideginio kiekį mažindami neigiamą savo veiklos poveikį ir kiek įmanoma labiau didindami teigiamą mūsų produktų poveikį. Mūsų skaičiavimais, 2017 m. dėl mūsų izoliacinių sprendimų neišskirto anglies dvideginio kiekis buvo daugiau nei 30 kartų didesnis už mūsų anglies dvideginio pėdsaką visoje vertės grandinėje.

Taip pat siekiame mažinti energijos sąnaudas savo gamyklose. Daugelis mūsų gamybos įmonių turi pagal ISO 14001 standarto reikalavimus sertifikuotas aplinkosaugos vadybos sistemas.

Kurdami ar atidarydami naujas gamybos įmones, jei tik įmanoma, renkamės švarios energijos šaltinius, kad sumažintume savo anglies dvideginio pėdsaką.

Atliekų tvarkymas ir perdirbimas

Mes ieškome naujų būdų, padedančių išvengti atliekų susidarymo gamybos metu, taip pat galimybių pakartotinai panaudoti arba perdirbti gamybos atliekas bei nebetinkamus naudoti produktus. Be to, stengiamės kuo mažiau naudoti baigtinius gamtos išteklius.