Kas yra „bendra izoliacija“?

Sąvoka „izoliacija“ bendrinėje kalboje vartojama ne tik kalbant apie šiltinimą, tačiau ja taip pat nusakomas tarpų ir plyšių hermetiškumas. Sąvoka „bendra izoliacija“ nusakomas bendras pastato hermetiškumas, neįskaitant pastato ventiliacijos poreikio. Norint pastate palaikyti sveiką oro lygį, jį reikia vėdinti net ir tuo atveju, kai atlikta pastato šilumos izoliacija.