Kas yra R vertė ir kaip ji apskaičiuojama?

R verte nurodomas medžiagos sluoksnio gebėjimas izoliuoti šilumą. Šia verte dažnai nusakoma stiklo paketo, sienų, grindų ir stogų vertė. R vertė – tai medžiagos sluoksnio atsparumas šilumai, išreiškiamas m 2 K / W. Kuo R vertė didesnė, tuo didesnė ir praeinančios šilumos varža ir tuo geriau pastatas izoliuojamas medžiaga. R vertės apskaičiavimas priklauso nuo medžiagos, iš kurios pastatyta ruošiamasi tirti konstrukcija. Medžiagos storis metrais padalijamas iš λ vertės (šilumos laidumo koeficiento). Kuo vertė didesnė, tuo geresnė izoliacijos kokybė. Dvigubo storio sluoksnis pasižymi du kartus geresne šilumos varža. Taikoma formulė: R = d / λ, kur: R = šilumos varža, nurodyta m 2 K / W d = medžiagos storis metrais. λ = šilumos laidumo koeficientas, nurodytas W / m K Pavyzdys. Izoliacijos plokštės, kurios storis – 9 cm (= 0,09 m), o λ vertė – 0,024, R vertė bus 3,75 m 2 K / W (0,09 / 0,024)