„Recticel“ privatumo pranešimas klientams, galutiniams vartotojams ir tiekėjams

Apimtis

Šis privatumo pareiškimas taikomas „Recticel NV/SA“, registruotos Belgijoje adresu Olympiadenlaan 2, 1140 Everė, registracijos nr. 0405666668, ir jos patronuojamosioms įmonėms bei filialams EEE (toliau – „Recticel“), kaip nurodyta mūsų naujausioje metinėje ataskaitoje mūsų įmonės interneto svetainėje.

Pareiškimas yra susijęs su asmens duomenimis, kuriuos tvarko „Recticel“ ir kurie yra susiję su klientai, tiekėjais ir būsimais bei faktiniais galutiniais vartotojais. Jums lankantis mūsų svetainėje, „Recticel“ tvarko asmens duomenis, todėl pateikiame nuorodą į "„Recticel“ privatumo pranešimą svetainės lankytojams.

„Recticel“ yra įsipareigojusi laikytis visų taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir nuostatų.

Kokiais tikslais „Recticel“ tvarko galutinių vartotojų, klientų ar tiekėjų asmens duomenis?

„Recticel“ tvarko klientų, galutinių vartotojų ir tiekėjų asmens duomenis, siekdama vykdyti veiklas, kurios yra mūsų verslo operacijų dalis, pvz.:

 • teisinių ar norminių reikalavimų taikymas arba užtikrinimas, kad būtų laikomasi čia pateiktų nuostatų;
 • klientų ir tiekėjų vadyba;
 • užsakymų ir tiekimo valdymas;
 • finansinė apskaita ir sąskaitų faktūrų išrašymas;
 • informacijos teikimas ar prašymas teikti informaciją apie „Recticel“ įsigytus ar tiekiamus gaminius;
 • (tiesioginė) rinkodara;
 • tyrimai;
 • užklausų, skundų ir prašymų, įskaitant tų, kuriuos pateikia klientai, tiekėjai, mūsų klientų ar tiekėjų verslo partneriai ir būsimi bei esami galutiniai vartotojai socialinėje žiniasklaidoje, nagrinėjimas;
 • ginčų sprendimas;
 • viešieji ryšiai ir verslo plėtra;
 • rizikos analizė ir atitinkami patikrinimai, susijęs su įsigytais ar tiekiamais gaminiais ir paslaugomis;
 • statistika;
 • prieigos kontrolė ir saugumas;
 • mūsų teisių ir mūsų verslo partnerių teisių apsauga.

Kokius asmens duomenis šiais tikslais tvarko „Recticel“?

Be kitų duomenų, šiais tikslais „Recticel“ gali naudoti šiuos duomenis:

 • kontaktinius duomenis (pvz., duomenis, kurie paprastai pateikiami vizitinėse kortelėse, pvz., vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, bendravimo kalba, darbo laikas, profesinių pareigybių sritis);
 • istoriją, kada ir kur vyksta susitikimai bei baigiamas bendravimas;
 • ankstesnio užimtumo, išsilavinimo duomenis, publikacijas ar skelbimus (pvz., kai tai susiję su numatoma „Recticel“ ir bendrovės, kurioje dirbate, partneryste);
 • skundų informaciją;
 • duomenis apie gyvenimo būdą ir socialines aplinkybes, jei savanoriškai teikiate tokią informaciją (pvz., laisvalaikio užsiėmimus, mėgstamą maistą, gimtadienį);
 • neskelbtinus duomenis, skirtus konkretiems, aiškiems tikslams (pvz., duomenis apie sveikatą saugos tikslais, kai lankotės tam tikrose mūsų patalpų dalyse).

Renkame tokius duomenis, kai juos mums pateikiate, dėl to, kad kiti asmenys pateikia mums šiuos duomenis (pvz., jūsų darbdavys, trečiosios šalies paslaugų teikėjas) arba dėl to, kad jie yra viešai prieinami.

Koks yra šių duomenų tvarkymo šiais tikslais teisinis pagrindas?

Naudojame jūsų asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais, nes:

 • „Recticel“ yra įpareigota pagal įstatymus ar bet kurį teismo ar reguliavimo institucijos nurodymą tvarkyti asmens duomenis (pvz., registruoti kontrolės ataskaitas, teikti informaciją viešajai įstaigai ar teisėsaugos įstaigai);
 • leidžiama tvarkyti asmens duomenis tam, kad būtų galima sudaryti, vykdyti ar nutraukti sutartinius santykius (pvz., naudoti ir saugoti konsultantų arba su tiekėjais dirbančių asmenų CV, kad būtų galima nuspręsti, ar su jais dirbti);
 • tai yra būtina siekiant patenkinti teisėtus „Recticel“ interesus, bet tik tuo atveju, jei pagrindinės asmenų teisės ir laisvės nėra viršesnės už šiuos interesus (pvz., prieš leisdami jums įeiti į mūsų pastatus, dėl saugos ir saugumo priežasčių galime reikalauti oficialaus identifikavimo);
 • jūs pateikėte aiškų sutikimą (tvarkyti neskelbtinus duomenis arba naudoti juos tiesioginėje rinkodaroje, jei nesate klientas).

Asmens duomenų perdavimas ir dalijimasis jais

Galime dalytis jūsų asmens duomenimis su „Recticel“ patronuojamosiomis bendrovėmis, kompetentingomis institucijomis, jūsų darbdaviu ir (arba) jo patarėjais, jūsų patarėjais ar kitomis trečiosiomis šalimis, kurioms pagrįstai reikia jūsų asmens duomenų pirmiau išvardytais tikslais ir motyvais.

Galime perduoti jūsų duomenis „Recticel“ įmonei arba trečiajai šaliai, įsteigtai ne EEE. Tai darydami įsipareigojame laikytis asmens duomenų perdavimo susitarimų, paremtų Europos Komisijos paskelbtomis standartinėmis sąlygomis, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, arba taikysime kitas tinkamas apsaugos priemones.  Jei norite sužinoti daugiau informacijos, susisiekite su mumis, kaip nurodyta toliau skyriuje „Kontaktai“.

Jūsų teisės

Jei esate Europos ekonominės erdvės gyventojas, priklausomai nuo situacijos ir sąlygų, išvardytų BDAR (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente), turite teisę: (a) susipažinti su savo asmens duomenimis bei pateikti prašymą gauti jų kopiją; (b) prašyti ištaisyti savo asmens duomenis; (c) prašyti perkelti savo asmens duomenis; (d) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; (e) prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui, ypač tiesioginės rinkodaros tikslu; (f) prašyti ištrinti savo asmens duomenis; g) prašyti atšaukti savo asmens duomenis; ir (h) jei pateikėte sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti tokį sutikimą.

Taip pat turite teisę pateikti skundą atitinkamai savo šalies priežiūros institucijai.

Jei norite pasinaudoti bet kuria savo teise, susisiekite su mumis, kaip nurodyta toliau skyriuje „Kontaktai“.

„Recticel“ saugo jūsų duomenis

Saugosime ir tvarkysime jūsų asmens duomenis toliau nurodytus laikotarpius: (a) tol, kol to reikės tikslui, kuriam jie yra reikalingi, (b) teisiškai arba įstatymais nustatytą saugojimo laikotarpį, (c) tol, kol dėl susijusios veiklos gali kilti ginčų ar vykti tyrimai.

Tuo metu, kai saugome jūsų asmens duomenis, imsimės techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume tinkamą jų saugumo lygį ir juos apsaugotume, įskaitant procedūrų, susijusių su prieigos prie asmens duomenų kontrolės, fizinio patekimo į patalpas kontrolės, ugniasienėmis, šifravimu, antivirusine programine įranga, rengimą ir įgyvendinimą. Toliau teiksime darbuotojams duomenų apsaugos ir IT saugumo mokymus.

Kontaktai

Jei turite klausimų apie šią svetainę arba tai, kaip mes paisome jūsų teisės į privatumą, susisiekite su mumis paštu [TAM SKIRTAS PAŠTO ADRESAS, pvz., „Recticel NV/SA“ – Privacy, Tramstraat 12, Wevelgem] arba el. paštu [TAM SKIRTAS EL. PAŠTO ADRESAS, pvz., privacy.insulation@recticel.com].

Jei iš mūsų negausite tinkamo atsakymo, turite galimybę pateikti skundą vienai iš nacionalinių duomenų apsaugos institucijų, kurių kontaktiniai duomenys pateikiami čia: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm