Ekspluatācijas īpašību deklarācija (DoP)

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (DoP) sniedz informāciju par mūsu izstrādājumu būtiskajām raksturīpašībām, ko paredz Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus.

Katram DoP ir unikāls numurs, kas ir norādīts arī uz mūsu izstrādājumu CE zīmes, un šīs zīmes ietver arī QR kodus, kuri ir tieši saistīti ar attiecīgo DoP.

DoP dokumenti visiem Recticel Insulation izstrādājumiem ir pieejami vietnē Tehniskie dokumenti