Hoe breed moet de luchtspouw minimaal zijn?

De KNB (vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek) raadt aan om bij het ontwerp van de spouwmuur een luchtspouwbreedte van ≥40 mm op tekening aan te houden. In de bouwpraktijk blijkt deze ontwerpspouwbreedte het minimum te zijn om de minimum effectieve luchtspouwbreedte van 20 mm te realiseren. De isolatie mag het buitenspouwblad nergens raken. Bij de spouwbreedte moet ook minimaal 20 mm zijn als gerekend wordt met de Rm-waarde van de luchtspouw in de thermische berekeningen.