Omgevingswet per 1 januari 2024 definitief

Over het artikel

  • Gepubliceerd op
    23 Maart 2023
  • Type
    Nieuws
Omgevingswet def

Op 1 januari 2024 is het dan echt zover: de omgevingswet treedt definitief in werking. Deze nieuwe wet bundelt maar liefst 26 wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur en vervangt deze door één integrale wet. Dit betekent dat er straks nog maar één set regels geldt voor het gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Ook de regels rondom bouwen vallen onder de Omgevingswet.

De omgevingswet heeft als doel de regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en te verbeteren. Dit moet ervoor zorgen dat ruimtelijke projecten sneller en makkelijker kunnen worden gerealiseerd. Tegelijkertijd moet de wet ervoor zorgen dat de leefomgeving veilig, gezond en duurzaam blijft. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen is verheugd dat de omgevingswet definitief wordt ingevoerd: "Met de omgevingswet hebben we een belangrijke stap gezet in het vereenvoudigen van regels en procedures op het gebied van de fysieke leefomgeving. Dit zorgt voor meer duidelijkheid voor burgers en bedrijven en maakt het voor overheden makkelijker om snel en flexibel te kunnen inspelen op ontwikkelingen."

Training en opleiding

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal de komende maanden gebruiken om overheden en andere betrokkenen voor te bereiden op de inwerkingtreding van de omgevingswet. Zo zullen er onder meer opleidingen en trainingen worden georganiseerd en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van digitale tools om de uitvoering van de wet te ondersteunen.

Makkelijker vergunning aanvragen

Met de inwerkingtreding van de omgevingswet krijgen burgers en bedrijven meer mogelijkheden om zelf initiatieven te nemen op het gebied van ruimtelijke ordening en wordt het makkelijker om vergunningen aan te vragen. De verwachting is dat dit zal leiden tot meer innovatie en duurzame ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Wet kwaliteitsborging 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onderdeel van de Omgevingswet. Deze wet heeft als doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de consument te versterken. Een belangrijke wijziging die de Omgevingswet met zich meebrengt voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, is de versterking van de positie van de gemeenten. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van bouwtoezicht en handhaving. Dit betekent dat zij ook verantwoordelijk worden voor het toezicht op de kwaliteitsborging van bouwwerken.

Daarnaast wordt met de invoering van de Omgevingswet de private kwaliteitsborging in de bouw verplicht gesteld. Dit houdt in dat aannemers en bouwbedrijven zelf verantwoordelijk worden voor het aantonen van de kwaliteit van hun werk en het voldoen aan de regelgeving. Ook moeten zij zich laten certificeren door een erkende kwaliteitsborger.

Al met al zorgt de Omgevingswet voor een aantal belangrijke wijzigingen in de regelgeving rondom de bouwsector.  

Meer over de omgevingswet

Op de website van Rijksoverheid is veel informatie te vinden over de Omgevingswet. 

Naar Rijksoverheid arrow_forward