Recticel versnelt klimaatactie

Recticel versterkt zijn engagement in de strijd tegen klimaatverandering door toe te treden tot het Science Bases Targets Initiative (SBTi). Dit wereldwijde project stimuleert concrete acties door organisaties in staat te stellen emissiereductie-doelstellingen te bepalen die gebaseerd zijn op klimaatwetenschap.

Over het artikel

  • Gepubliceerd op
    21 Oktober 2022
  • Type
    Press
Recticel naar NET Zero

Recticel versnelt klimaatactie door toe te treden tot het Science Bases Targets Initiative (SBTi) en voert zijn inspanningen op om een blijvende, positieve impact op het milieu te hebben door een verbintenis aan te gaan met het Science Based Targets initiative (SBTi).

Op de internationale #NetZeroActionDay verbindt Recticel zich tot twee doelstellingen:

  • tegen 2030 een net-zero bedrijf worden in scope 1 en scope 2;
  • uiterlijk tegen 2050 net-zero in scope 3 bereiken.

Scopes 1, 2 en 3 zijn een manier om de verschillende soorten broeikasgasemissies toe te wijzen die een bedrijf in zijn eigen activiteiten en in zijn bredere waardeketen veroorzaakt. Net-zero betekent dat er geen klimaatimpact zal zijn van Recticel’s broeikasgasemissies in deze scopes. De nieuwe doelstellingen onderstrepen de milieuambitie van Recticel en zijn vastberadenheid om bij te dragen tot de wereldwijde dynamiek die dringend nodig is om tegen 2050 net-zero uitstoot te bereiken.

Het belang van isolatie

Recticel zet zijn transformatie naar een pure-play isolatiebedrijf voort. Zijn isolatieoplossingen helpen het leven van de huidige en toekomstige generaties te verbeteren dankzij een productportfolio dat CO2-uitstootvermindering en energiebesparing mogelijk maakt. Tegelijkertijd zijn de productie- en R&D-activiteiten van het bedrijf sterk gericht op het bestrijden van klimaatverandering door het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het stimuleren van een circulaire economie.

Ambitie en samenwerking

Recticel is er trots op zich aan te sluiten bij meer dan 3.800 bedrijven en financiële instellingen over de hele wereld in deze gezamenlijke inspanning om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau. Het bedrijf zal worden vermeld als 'Committed' op de SBTi-website evenals op de websites van SBTi-partners CDP, het United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en de We Mean Business-coalitie. In 2023 zal SBTi het stappenplan van Recticel valideren om een net-zero bedrijf te worden.

Recticel kijkt ernaar uit om met alle partners in de waardeketen samen te werken en vooruitgang te boeken. De resultaten ten opzichte van de doelstellingen zullen worden gecommuniceerd in het jaarverslag. 

Wil jij meer informatie het science bases targets initiative (SBTi)?

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) stimuleert ambitieuze klimaatactie door organisaties in staat te stellen op wetenschap gebaseerde emissiereductiedoelstellingen vast te stellen. 

Ontdek meer arrow_forward