Wat is brandwerendheid?

Brandwerendheid staat voor de weerstand die een constructie biedt bij brand uitgedrukt in minuten.

Bij de uitvoering van brandtesten wordt veelal gekeken naar onderstaande criteria:

R   De tijd totdat het geteste constructie bezwijkt

E   De tijd dat de constructie vlamdicht blijft

I    De tijd dat de temperatuurstijging aan de koude zijde binnen de gestelde eisen blijft

Voor isolatiematerialen is alleen de E, de I of de EI van toepassing. Recticel isolatieplaten kunnen in de juiste constructie voldoen aan de gevraagde tijdsduur.