Wat is de brandklasse van een product as such en end use?

Materialen (product as such) en constructies (end use) worden volgens de Europese norm EN 13501-1 ingedeeld in brandklasse A t/m F. Volgens het bouwbesluit moeten scheidingsconstructies aan de binnenzijde en buitenzijde minimaal aan brandklasse D (en use) voldoen. Recticel heeft voor de meeste constructieonderdelen de juiste isolatie om aan de wettelijke eisen te voldoen.