Wat is de R-waarde en hoe wordt de R-waarde berekend?

De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren, daken. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m²K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.

De berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat. De materiaaldikte, in meter, wordt gedeeld door de λ-waarde (de warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie, een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

De formule is R = d/λ waarbij:
R = warmteweerstand in m²K/W
d = dikte van het materiaal in m.
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/mK

Voorbeeld: Een isolatiemateriaal met een dikte van 9 cm (= 0,09 m) en een λ-waarde van 0,024 W/mK geeft een R-waarde van 3.75 m²K/W (0,09 / 0,024)