Wat zijn volgens het bouwbesluit de minimale eisen van warmte-isolatie voor de diverse schil onderdelen?

Voor nieuwbouw moet worden voldaan aan een minimale RC-waarde van:

4,5 m²K/W voor gevels;

6,0 m²K/W voor daken;

3,5 m²K/W vloeren.