Welke type luchtspouw onderscheiden we?

Het oppervlak van ventilatieopeningen per meter gevel is bepalend. Tot 500 mm² ventilatieopeningen per strekkende meter gevel is de luchtspouw niet geventileerd. Van 500 tot 1500 mm² is de luchtspouw zwak geventileerd. Bij meer dan 1500 mm² sterk geventileerd. Open stootvoegen bestemd voor afvoer van doorgeslagen regenwater worden niet als ventilatieopeningen beschouwd. Bij twijfel en in ontwerp fase raden wij aan om uit te gaan van een (gemiddelde) zwak geventileerde luchtspouw (1000 mm² ventilatieopeningen per strekkende meter).