Kuidas määrata kindlaks välisseinte heaks isolatsiooniks vajalik isolatsioonikihi paksus (isolatsioon seespool)?

Kõigepealt tuleb kontrollida, kui palju ruumi on seespool isolatsioonimaterjali paigaldamiseks. Üldiselt kehtib põhimõte, et mida rohkem isolatsioonimaterjali saab paigaldada, seda parem. Väikese λ-väärtusega toodete korral on isolatsioon sama paksuse korral parem. Heade parameetritega isolatsiooni saamiseks soovitame, et R-väärtus oleks vähemalt 2 m²K/W.