Mille poolest erinevad U-arv ja R-väärtus?

U-arvu leidmisel on arvesse võetud konstruktsiooni kõiki elemente, sealhulgas kinnitusdetaile, külmasildu, paigaldust jms. Need väärtused saadakse üksnes arvutuste kaudu. Mida väiksem on U-arv, seda paremat isolatsiooni see piirdekonstruktsioon pakub. R-väärtus ehk soojustakistus on isolatsiooniplaadi kui sellise arvnäitaja, mille saamiseks jagatakse paksus (meetrites) soojusjuhtivusega (lambda väärtus, W/mK). Mida suurem on soojustakistus R, seda parema soojusisolatsiooni toode annab.