Mis on R-väärtus ja kuidas seda arvutatakse?

R-väärtus näitab materjalikihi soojusisolatsiooni võimet. Seda kasutatakse sageli topeltklaasi, seinte, põrandate, katuste isolatsiooniomaduste iseloomustamiseks.

R-väärtus on materjalikihi soojatakistus ja selle ühik on m2K/W.

Mida suurem on R, seda raskemini soojus materjali läbib ja seda paremat soojusisolatsiooni materjal pakub.

R-väärtuse arvutamine sõltub uuritava konstruktsiooni materjalidest.

Materjali paksus meetrites jagatakse λ-väärtusega (soojusjuhtivusteguriga).

Mida suurem on see väärtus, seda parem on isolatsioon. Kahekordsel kihil on ka topelthea soojustakistus.

Soojustakistuse valem on R = d / λ, kus

R = soojustakistus (ühik m2K/W),

d = materjali paksus meetrites,

λ = soojusjuhtivustegur (ühik W/mK).

Näide

Isolatsioonimaterjal paksusega 9 cm (= 0,09 m) ja λ-väärtusega 0,024 annab tulemuseks R-väärtuse 3,75 m2K/W (0,09/0,024).