Töö ettevõttes Recticel Insulation

Aidake leida tuleviku polüuretaanisolatsioonilahendused. Recticel on selle kiirelt kasvava segmendi turuliider. Recticel Insulationi abil saavutate nii praegu kui ka tulevikus tõhusama energiatarbimise. Recticeli isolatsiooniplaate müüakse kogu ehitusturul ja ka ehituspoodides. Praegu varustab meie rahvusvahelist turgu kolm tehast: Wevelgem (Belgia), Stoke-on-Trent (Ühendkuningriik) ja Bourges (Prantsusmaa).

Avastage meie töökohad

Meie põhiväärtused

2016. aastal sõnastasime põhjalikult ümber oma kontserni põhiväärtused, et meie organisatsioon saaks oma tegevuses ja suhtumistes joonduda täielikult ettevõttesiseste ja -väliste huvirühmade järgi. Praegu võib meie põhiväärtused, mis on seotud nende aluseks olevate selgelt määratletud toimimisviisidega, koondada viie peateema alla:

 • Me püüdleme tulemuste poole.
 • Me uuendame, et luua väärtust.
 • Me tegutseme lugupidavalt ja ausameelselt.
 • Me teeme võidu nimel koostööd.
 • Me võtame omaluse ja tunneme end vastutavana.

Põhiväärtuste järgi elamine

Meie põhiväärtused on palju enamat kui vaid loosungid, mida nähtaval hoida ja korrutada. Uue põhiväärtuste komplekti määratlemine oleks asjatu vaev, kui kõik huvirühmad, eriti meie kolleegid, neid väärtusi ellu ei viiks, jagaks ega järgiks. Meie väärtused on olemuselt aktiivsed ja auahned. Need aitavad meeskondadel ja töötajatel edusamme teha, luua positiivset ettevõtluskultuuri ja anda kogu meie organisatsioonile tugeva kasvustiimuli.

Recticel values: We strive for results

Me püüdleme tulemuste poole

 • Me mõtleme ette, seame eesmärgid ja tagame, et neist saadakse hästi aru.
 • Me keskendume eesmärkidele, plaanime ja ühitame eesmärke ning jaotame neid alleesmärkideks.
 • Oleme sihikindlad ja tagame õigeaegse täitmise.
 • Haldame tõsiasjade, mitte arvamuste alusel.
 • Me suhtleme, jagame tehtud edusamme, vajaduse korral kohandame plaane ja tähistame edu.

Recticel value: We innovate to create value

Me uuendame, et luua väärtust

 • Me seame hetkeolukorra pidevalt küsimuse alla.
 • Me säilitame uudishimu: me ei lõpeta iial õppimist ja ootame homse päeva proovikive.
 • Me tervitame kirglikult muutusi, et teha asju paremaks ja teha paremaid asju.
 • Me julgeme edasi liikuda ja julgeme seisma jääda.
 • Me seame eesmärgiks parima, kuid ei oota täiuslikkuse saabumiseni.

Recticel value: We act with respect and integrity

Me tegutseme lugupidavalt ja ausameelselt

 • Me ei tee kunagi kompromissi ohutuse arvelt.
 • Me austame inimesi, oma partnereid, oma planeeti ja seadusi.
 • Tegutseme läbipaistvalt ega karda edastada halbu uudiseid.
 • Oleme asjaajamises teistega õiglased ning anname avatud ja otsekohest tagasisidet.
 • Me ei kirjuta teiste saavutusi enda arvele.

Recticel value: We cooperate to win

Me teeme võidu nimel koostööd

 • Me suhtleme avatult ja läbipaistvalt.
 • Me tervitame teiste arvamust ja hindame mitmekesisust.
 • Me näeme ette teiste vajadusi ja toetame teisi edu poole püüdlemisel.
 • Me usaldame üksteist ja toetume üksteise tugevatele külgedele.
 • Me ei püüdle isiklikku aupaistet, me laseme meeskonnal särada.

Recticel Value: We take ownership and feel accountable

Me võtame omaluse ja tunneme end vastutavana

 • Me julgeme olla auahned, me vaidlustame ja väestame.
 • Me otsime lahendusi, mitte vabandusi.
 • Me võtame vastutuse oma tegevuse mõju ja tulemuste eest.
 • Oleme südamest pühendunud ja tegutseme, nagu oleks kaalul meie oma raha.
 • Õpime oma vigadest.

Avastage meie töökohad