Innovaatiot siivittävät

Kestävä kehitys osana Recticelin strategiaa ja yritysarvoja

Vuonna 2016 Recticel määritteli ydinarvonsa huolellisesti uudelleen, saattaakseen organisaation toiminnan ja asenteet yhdenmukaisiksi sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Konsernin nykyiset ydinarvot voidaan tiivistää seuraavasti:

 • Pyrimme tuloksellisuuteen
 • Toimimme kunnioittavasti ja rehellisesti
 • Teemme yhteistyötä voittaaksemme
 • Innovaatiomme tähtäävät arvon luomiseen
 • Pyrimme omistajuuteen ja tunnemme vastuuta

Value 1 Value 2Value 3Value 4Value 5

Recticel-konsernin kestävän kehityksen strategia luotiin vastauksena avainhaasteisiin, joita ovat energiansäästö, CO2 -päästöjen vähentäminen, ikääntyvän ja kasvavan väestön aiheuttamat haasteet. Kestävä kehitys on syvällä konsernin DNA:ssa. Tämä näkyy yrityksen ydinarvoissa, joista yksi on ”Toimimme kunnioittavasti ja rehellisesti”. Recticel Insulation noudattaa tätä arvoa kunnioittamalla koko yhteiskuntaa, erityisesti työntekijöitämme, kumppaneitamme, planeettaamme ja lainsäädäntöä. Odotamme, että omat työntekijämme sekä kumppanimme noudattavat näitä ydinarvoja.

Polyuretaani on pitkäikäinen lämmöneristemateriaali

Recticel Insulation -tuotteet tarjoavat merkittäviä ympäristöhyötyjä. Tehokas eristys tarkoittaa pienempää energiantarvetta lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Tämän tuloksena CO2 -päästöt vähenevät, joten eristystuotteemme ovat mukana taistelemassa ilmaston lämpenemistä vastaan.

Tuotteidemme kestävyys on toinen tärkeä ympäristöetu. Polyuretaanilämmöneristelevyjen elinkaari on 50 vuotta. Niiden lämmöneristyskyky pysyy muuttumattomana koko niiden elinkaaren ajan, eli ne ovat erittäin kestävä ratkaisu.

Polyuretaanilämmöneristelevyt ovat kestävä ratkaisu rakentamiseen | Recticel Insulation

Haluamme luoda kokemuksen “hyvästä sisäisestä tunteesta” meille itsellemme sekä tuleville sukupolville tarjoamalla erinomaisia ratkaisuja ja palveluita.

Ympäristosertifikaatit

 • BREEAM

  BREEAM on Euroopan laajimmin käytetty rakennusten arviointi- ja sertifiointijärjestelmä. Se ohjaa rakentajia, arkkitehtejä, rakennuttajia sekä muita sidosryhmiä kestävien rakennustapojen menestyksekkäässä käytössä.

 • Environmental Product Declaration (EPD) - Ympäristötuoteseloste

  Elinkaaritutkimuksen tulokset on koottu yhteen EPD-selosteeseen. Siinä tuotteen ympäristövaikutukset esitellään lukuina ja ne on jaoteltu eri vaikutuskategorioihin. Selostetta ei ole tarkoitettu eri tuotteiden vertailuun, mutta se mahdollistaa rakennuksen kokonaisympäristövaikutusten laskennan.

Uudet tuotteemme ovat kestävän innovaation tulosta

Kestävä innovaatio on yksi Recticelin tutkimus- ja kehitystyön pääasiallisista ajureista. Se on ratkaiseva tekijä kaikessa mitä teemme. Recticel-konserni on sitoutunut jatkuvasti vähentämään toimintansa negatiivisia vaikutuksia optimoidakseen Recticelin positiivisetvaikutukset kautta koko arvoketjun. Tätä työtä tekee kestävän innovaation osasto. Sustainable Innovation Department, SID johtaa konsernin kaikkia innovaatioita ja käynnisti yrityksen kestävän kehityksen ohjelman.

Työn tuloksena eristemateriaaleja on pystytty kehittämään siten, että lambda-arvoa on saatu pienemmäksi. Lambda-arvo on laskenut 22:sta 19:ään. Xentro® -eristelevyllä saavutetaan erinomaiset lämmöneristysarvot. Tuotteen lämmönjohtavuus (ƛ -arvo) on 13% pienempi kuin markkinoilla olevan vastaavan tuotteen*.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Pyrimme pienentämään CO2 -jalanjälkeämme jatkuvasti vähentämällä toimintamme negatiivisia vaikutuksia ja kasvattamalla huomattavasti tuotteidemme positiivista vaikutusta. Arviomme mukaan eristeratkaisumme vähensivät CO2 -päästöjä vuonna 2017 jopa 30 kertaa enemmän kuin mitä tuotimme hiilidioksidia arvoketjussa. Pyrimme myös vähentämään tehtaidemme energiankulutusta. Useimmille tuotantolaitoksillemme on myönnetty ISO 14001 -standardin mukainen sertifikaatti ympäristönsuojelusta. Uusia tuotantolaitoksia kehittäessämme tai käyttöönottaessamme valitsemme mahdollisuuksien mukaan vihreitä energianlähteitä, joilla voimme pienentää hiilijalanjälkeämme.

Jätehuolto ja kierrätys

Etsimme uusia tapoja jätteiden vähentämiseen tuotantoprosessin aikana sekä mahdollisuuksia käyttää tai kierrättää tuotantojätettä sekä elinkaarensa loppuvaiheen (EOL) saavuttaneita tuotteita. Eristelevyt hävitetään energiajätteenä. Energiajätteestä tuotetaan sähköä ja lämpöä. Pyrimme myös vähentämään rajallisten luonnonvarojen käyttöä.