Museosuojeltavan kerrostalon kylmän vinttikerroksen uudistus asuinhuoneistoiksi

Keskellä kaivinkoneiden jytinää ja pöllyävän kiven ja hiekan kirskuntaa Heinolan torin itälaitaa reunustavassa Torikatu 8:ssa on käynnissä sisäinen muodonmuutos. Ympärillä myllertävä katuremontti hukuttaa entisen pankkikiinteistön työmaan äänet ja ainoastaan sääsuojaushuppu ja  rakennustelineet antavat ohikulkijalle ennakkoon vihjettä, mitä sisätiloissa tapahtuu. Remontin valmistuessa aiemmin kylmä ullakkokerros on päivitetty asuinkäyttöön nykypäivän vaatimusten mukaisesti Recticelin PIR-eristeratkaisuilla kunnioittaen rakennuksen erikoislaatuisuutta.

Avainrakennus kaupunkikuvallisesti arvokkaalla paikalla

Vuonna 1944 valmistunut kerrostalo kuuluu Heinolan keskustan vanhimpiin kivitaloihin ja sille on merkitty rakennushistoriallisesti merkittävän rakennuksen suojelumääräys. Rakennuksen on suunnitellut Pohjoismaiden Yhdyspankin toimitaloksi arkkitehti Runar Finnilä. Rakennus on tyyliltään funktionalistisen pelkistetty, pulpettikattoinen ja sileärappauspintainen. Rakennus on nykyään Marjatta ja Eino Kollin Säätiön omistuksessa.

Lahden kaupunginmuseon mukaan Torikatu 8:n rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokkaalla paikalla, koska kulmatalona se rajaa katutilaa. Se on myös niin sanottu avainrakennus, jonka mukaan ruutukaavakeskustan rakennusten korkeutta on myöhemmin määritelty.

Torikadun ja Kirkkokadun kulmauksessa sijaitsevaa entistä liiketaloa on aikaisemmin laajennettu 1950- ja 1960-luvuilla. Meneillään olevan projektin myötä kaksi ylintä kerrosta remontoidaan asunnoiksi ja katutasossa olevat tilat uudistetaan Heinolan kaupungin käyttöön. Vuokra-asuntoja tulee yhteensä 14, joiden koot vaihtelevat 30 m2 yksiöistä 80 m2 kolmioihin. Kerroksia palvelemaan on tehty hissi, joka kulkee kellarin parkkihallin ja asuinkerrosten väliä.

Kaikki neliöt hyötykäyttöön huolellisella suunnittelulla ja ohuilla rakenteilla

Torikatu 8:n ullakon käyttöönoton suunnittelussa oli ehdottoman tärkeää löytää ratkaisu, jossa ullakkoasuminen ratkaistaan rakennuksen kaupunkikuvallista merkitystä arvostaen ja siten, että rakennuksen ominaispiirteet säilyvät. Kolmantena kriteerinä oli myös rakennuksen käytön tehostaminen.

Katselmointien myötä Lahden kaupunginmuseo antoi tammikuussa 2020 lausunnon, että ullakkokerroksen muuttaminen asumistarkoitukseen ilman pulpettikaton korotusta ja katolle sijoitettavia ikkunoita on käytännössä mahdotonta.

Asiakasreferenssi | Ullakon remontointi asuinhuoneistoiksi | Recticel Insulation

Projektin rakennusteknisenä valvojana toiminut Rauno Nordman Aateli-Insinöörit Oy:stä kertoo, miten haasteista huolimatta onnistuivat päätymään kaikin puolin optimaaliseen ratkaisuun:

Jotta julkisivun herkät mittasuhteet saatiin säilytettyä ja räystäslinja pidettyä kevyenä, päädyimme ratkaisuun, jossa kattoa ei varsinaisesti korotettu, vaan lisäsimme katon kallistusta puolisen metriä torin puolelle ja loivensimme kattokulmaa sisäpihan puolelle, jonne samalla muodostui seinän viereen seisomakorkeus. Ratkaisun myötä ullakkokerroksen katolle suunnitellut kupumaiset kattoikkunat ja ilmastointilaitteet saadaan nyt sijoitettua siten, etteivät ne näy häiritsevästi kaupunkikuvassa torin puolelle. Recticelin PIR-eristeet mahdollistivat hoikat seinä- ja kattorakenteet, joiden myötä saimme riittävästi huonekorkeutta ja kaikki neliöt hyötykäyttöön.
 

PIR-eristeiden lämmönjohtavuus on jopa 0,022 W/mK, jolloin vaaditun U-arvon saavuttamiseen tarvitaan vähemmän eristettä ja rakenteet voidaan pitää ohuina. 

Oleellista koko remontissa on, että purimme koko ullakkokerroksen vanhan katon pois ja korvasimme sen uusilla materiaaleilla vanhaa ilmettä noudattaen. Kaikki välipohjarakenteet on myös purettu ja puhdistettu huolellisesti liekittämällä pois vuosien saatossa kertyneet eloperäiset materiaalit vanhoilta betonipinnoilta. Hyvän sisäilman varmistaminen on ehdottoman tärkeää projektin alusta loppuun. PIR-eristeet varmistavat omalta osaltaan turvallisen ja hyvän sisäilman, vakuuttaa Rauno.

Ullakkorakentamisessa kosteus- ja paloturvallisuus keskiössä

Asiakas valitsi Torikatu 8:n ullakkoremonttiin tehokkaat IP PIR 022® ja Powerwall® Pro -eristeet, joilla saadaan ohuet, energiaa säästävät ja kosteusteknisesti turvalliset rakenteet.

"Monikerrosrakentamisen sijaan suosin yksinkertaisia rakenteita ja vähemmän tuotteita, koska silloin rakentaminen ja korjaaminen helpottuvat ja vältytään ikäviltä yllätyksiltä rakennusfysikaalisessa mielessä. Aikojen saatossa vanhoista rakenteista voi vesitihkujen ja -vuotojen vuoksi tulla kuin ruutitynnyri, jossa eloperäiset materiaalit alkavat käymään rakenteissa. Sytytyslanka palaa koko ajan, kunnes rakenteet on avattu ja puhdistettu. Polyuretaanieristeissä on se etu, että ne sietävät oikeinkin hyvin kosteutta ja rakenteet pysyvät paremmin vikasietoisina. Nyt koko rakennus on kestävämpi ja pitkäikäisempi. Leikkisästi voisi sanoa, että nyt rakennus kestää jopa vesivahingonkin vaurioitumatta", toteaa Rauno Nordman.

Torikadun projektissa rakentamisen aikaiseen kosteudenhallintaan on kiinnitetty huomiota muun muassa myrskynkestävällä sääsuojaushupulla ja tehostamalla sadevedenkulkua porrashuoneen katolta viemäriin.

Olennaista huomioitavaa ullakkorakentamisessa on, että Ympäristöministeriön vaatimat paloturvallisuusasetukset täyttyvät. Nykyisten asetusten mukaan molempia IP PIR 022® ja Powerwall® Pro -eristelevyjä voidaan käyttää P1-paloluokan rakennusten ullakoissa tavanomaiseen tapaan ilman mittavia palo-osastointeja ja -suojauksia, sillä molempien eristelevyjen pelkän eristävän osan eli PIR-ytimen paloluokka on D-s2, d0. Lisäksi Powerwall® Pron tuuletusväliä vasten tulevan tumman pinnoitteen puolen paloluokka on B-s1, d0, joten se soveltuu vaatimusten mukaisesti ullakon yläpohjan ulkopuoliseksi eristeeksi. 

Projektissa käytetyt tuotteet ja paksuudet ovat IP PIR 022® 150 mm ullakon seiniin ja 100 mm yläpohjaan sekä Powerwall® Pro 100 mm yläpohjaan.

Jos kaipaat apua projektisi rakenne- ja paloteknisessä suunnittelussa, ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme - autamme mielellämme

Asiantuntemus ja nopea toimitus hurmasivat työmaan

Rauno Nordmanin mielestä Recticelin PIR-eristeet olivat ainoa oikea valinta Heinolan Torikadun kohteeseen:

"PIR-eristeet estävät vakuuttavasti ilmavuodot rakenteiden läpi, kun runkorakenteet ovat vielä saumavaahdolla ja teippauksella varmistettu ilmatiiviiksi. Mielestäni levymäisen jäykkä rakenne parantaa myös asumismukavuutta, kun rakenteista ei kuulu häiritseviä nitinöitä. Onhan se vaikeaa laittaa tämän paremmaksi millään muulla ratkaisulla!"

Projektin pääurakoitsija Veijo Hongisto Alakattourakointi V. Hongisto Oy:stä

Projektin pääurakoitsija Veijo Hongisto Alakattourakointi V. Hongisto Oy:stä sanoo asentajiensa olevan jo tottuneita asentamaan PIR-eristeitä:

Asennuksen aikana merkittävä etu jäykässä ja lujassa PIR-eristeessä on, että kattorakenteiden päällä voi kävellä, eikä erillisiä kulkureittejä tarvitse rakentaa. Etenkin kun eristelevyt kiinnitetään vielä saumavaahdolla puurunkoa vasten, liimautuvat ne tiukasti kiinni ja rakenteiden päällä voi kulkea normaalisti. Jos eristeet pitäisi asentaa alakautta kattotuolirakenteisiin, se olisi todella työlästä ja aikaavievää. Kevyiden eristelevyjen käsittely ja siirtely katolla on myös vaivatonta. Tässä kohteessa levyt sirkkelöitiin työmaalla kahtia, jotta ne mahtuivat runkoväliin ja läpiviennit leikattiin mattoveitsellä asennuksen yhteydessä. 

Rakennustekninen valvoja Rauno Nordman painottaa vielä lopuksi sujuvan asiakaspalvelun ja yhteistyön merkitystä projektissa:

On äärettömän tärkeää työmaalle, että saa tarvittaessa teknistä apua ja nopean toimituksen - se on paras tie hurmata työmaa. Recticeliltä löytyi asiantunteva ja aktiivinen myyjä, joka tarttui heti toimeen ja piirsi heti paikan päällä ruutuvihkoon rakenteista detaljit, joilla saimme rakenteita vielä entisestään kevennettyä ja parannettua. Kun saimme kuulla, että tehdas sijaitsee lähellä Mäntsälässä ja kohteeseen soveltuvat eristelevyt voidaan toimittaa nopeasti projektin tiukan aikataulun mukaan, olimme helpottuneita. Voisi sanoa, että pelastitte meidät!

 

 

Ullakkorakentaminen palkitsee taloyhtiön | Recticel Insulation

Ullakkorakentaminen palkitsee taloyhtiön

Taloyhtiön näkökulmasta vanhan kerrostalon kylmän ullakon remontoiminen asuinkäyttöön on hyvin perusteltua ja projektiin kannattaa ryhtyä, sillä edut ovat moninaiset verrattuna riskeihin:

  • Kaupunkien keskustoissa sijaitsevat ullakkoasunnot ovat kysyttyjä, joten huoneistolle löytyy ostaja tai vuokralainen ilman pitkiä viiveitä. Näiden asuntojen neliöhinnat ovat myös luonnollisesti korkeammat, jolloin remonttiin käytetyt laadukkaat lämmöneristeet ja muut materiaalit sekä työkustannukset maksavat itsensä nopeasti takaisin.
  • Yhtiövastiketulot kasvavat, kun taloon saadaan lisää osakkaita. Tuloilla taloyhtiöt voivat rahoittaa kiinteistön tulevia perusparannuksia ja remontteja.
  • Ullakon remontointi nykyaikaiseksi kiinteistön energiatehokkuus, palo- ja kosteusturvallisuus paranevat ja kiinteistön käyttöikä saa monta lisävuotta. Uudet korkeatasoiset asunnot myös lisäävät taloyhtiön ja samalla asuinalueen arvoa.

Torikatu 8 on valmis vastaanottamaan asukkaita kevättalvella 2021. Uudet asukkaat saavat nauttia kodeissaan tasaisen lämpimästä ja vedottomasta sisäilmasta ja luonnonkauniista järvinäköalasta Heinolan ydinkeskustan yli.

Käytetyt tuotteet

IP PIR

IP PIR 022

IP PIR 022 on polyuretaanieristelevy (PIR), jossa on pinnoitteena kaasutiivis monikerroskalvo tuotteen molemmin puolin, joka ei reagoi märän betonin kanssa. Tuote soveltuu betonisiin sandwich- ja sisäkuorielementteihin ja valettavien lattiarakenteiden lämmöneristeeksi. Suorareunainen joka sivulta.

Lue lisää tuotteesta

Powerwall Pro

Powerwall® Pro

Powerwall® Pro on tuulettuvan julkisivun PIR-lämmöneristeratkaisu, kun julkisivulta vaaditaan rakennuksen korkeuden vuoksi pidempikestoista paloteknistä suorituskykyä. Asennus voidaan tehdä betonielementtitehtaalla märkään valuun tai työmaalla runkorakenteeseen. Powerwall® Pro PIR-eristeessä on palotilanteessa aktivoituva tumma palosuojapinnoite, joka asennetaan tuuletusväliin päin. Vaalea taustapuoli asennetaan runkorakennetta vasten. 

Lue lisää tuotteesta

Haluatko kuulla lisää PIR-eristeratkaisuista?

Tai tarvitsetko teknistä apua projektiisi? Autamme mielellämme.

Ota yhteyttä arrow_forward