Inovācijas un ilgtspēja

Ilgtspēja ir daļa no Recticel stratēģijas un uzņēmuma vērtībām

 2016. gadā Recticel rūpīgi pārdefinēja uzņēmuma pamatvērtības, lai organizācijas aktivitātes un pieeja pilnībā atbilstu iekšējo un ārējo ieinteresēto pušu prasībām. Šodien grupas vērtības ir definējamas šādi:

• mēs tiecamies pēc rezultātiem;
• mēs izstrādājam inovācijas, lai radītu vērtības;
• mēs rīkojamies godīgi un ar cieņu;
• mēs sadarbojamies, lai gūtu panākumus;
• mēs uzņemamies iniciatīvu un atbildību.

Value 1Value 2Value 3

Value 4 Value 5

 

Recticel Group ilgtspējas stratēģija tika izstrādāta, lai reaģētu uz tādiem izaicinājumiem kā enerģijas taupīšana, CO2 izmešu samazināšana, sabiedrības novecošana un iedzīvotāju skaita pieaugums. Ilgtspēja ir neatņemama daļa no Grupas būtības. To atspoguļo uzņēmuma pamatvērtības, konkrētāk – “Mēs rīkojamies godīgi un ar cieņu”. Recticel Insulation īsteno šo vērtību, izrādot cieņu sabiedrībai, jo sevišķi saviem darbiniekiem, partneriem, planētai un tiesību normām. Mēs sagaidām, ka mūsu vērtības ievēros ne tikai mūsu kolēģi, bet arī mūsu partneri.

Poliuretāns: ilgtspējīgs izolācijas materiāls

Recticel Insulation produkti piedāvā nozīmīgas priekšrocības vides jomā. Efektīva izolācija nozīmē, ka apkurei un dzesēšanai jātērē mazāk enerģijas. Tā rezultātā pazeminās CO2 izmešu līmenis. Tas nozīmē, ka mūsu izolācijas produkti sniedz nozīmīgu ieguldījumu cīņā pret globālo sasilšanu.

Vēl viena svarīga mūsu produktu priekšrocība vides kontekstā ir to ilgmūžība. Poliuretāna izolācijas paneļiem ir 50 gadu kalpošanas laiks. To izolācijas parametri paliek nemainīgi visā produkta kalpošanas laikā, padarot tos par ļoti ilgtspējīgu risinājumu.

Poliuretāns ir ilgtspējīgs izolācijas materiāls | Recticel Insulation

Mēs vēlamies radīt labu iekšējo sajūtu sev un nākamajām paaudzēm ar izciliem risinājumiem un pakalpojumiem.

Sertifikācija vides jomā

  • BREEAM vērtējums

    BREEAM ir Eiropā visplašāk izmantotā ēku novērtēšanas un sertifikācijas sistēma. Tā palīdz inženieriem, arhitektiem, būvniekiem un citām iesaistītajām pusēm sekmīgi īstenot ilgtspējīgu būvniecības praksi.
     
  • Ražojumu vides deklarācija (EPD)

    Aprites cikla izvērtējuma rezultāti tiek apkopoti EPD dokumentos. Šie dokumenti skaitliski atspoguļo produktu ietekmi uz apkārtējo vidi, iedalot tos dažādās ietekmes kategorijās. Tie nav paredzēti produktu salīdzināšanai, taču ļauj aprēķināt ēkas vispārējo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Mūsu jaunie produkti: ilgtspējīgu inovāciju radīti

Ilgtspējīgas inovācijas ir viens no galvenajiem Recticel izpētes un attīstības pasākumu veicinātājiem. Tām ir izšķiroša nozīme visās mūsu aktivitātēs. Recticel Group ir apņēmusies pastāvīgi mazināt savas darbības negatīvo ietekmi un tādā veidā optimizēt Recticel pozitīvo ietekmi visā vērtību ķēdē. To ļauj panākt Ilgtspējīgo inovāciju nodaļa (SID), kas vada visas grupas inovācijas un ir ieviesusi korporatīvo ilgtspējas programmu.

Tā rezultātā ir izstrādāti „zema lambda līmeņa” izolācijas materiāli (ar lambda vērtības samazinājumu no 22 uz 19). Xentro® nodrošina augstāku izolācijas efektivitāti. Šī produkta siltumvadītspējas koeficients (ƛ vērtība) ir par 13% zemāks nekā analogam tirgū pieejamam produktam.

CO2 pēdas mazināšana

Mēs nepārtraukti strādājam pie savas CO2 pēdas mazināšanas, ierobežojot mūsu darbības negatīvo ietekmi un ievērojami paaugstinot mūsu produktu pozitīvo ietekmi. Pēc mūsu aprēķiniem mūsu izolācijas risinājumu nodrošinātais CO2 izmešu daudzuma samazinājums 2017. gadā 30 reizes pārsniedza mūsu vērtību ķēdes radītos oglekļa izmešus.

Mēs cenšamies samazināt enerģijas patēriņu arī mūsu rūpnīcās. Lielākā daļa mūsu ražotņu ir sertificētas atbilstoši ISO 14001 vides aizsardzības standartiem.

Modernizējot vai atklājot jaunas ražotnes, mēs iespēju robežās izvēlamies zaļus enerģijas avotus, lai mazinātu savu CO2 pēdu.

Atkritumu apsaimniekošana un otrreizējā pārstāde

Mēs meklējam jaunus veidus, kā izvairīties no atkritumiem ražošanas procesā, kā arī iespējas atkārtoti izmantot vai pārstrādāt ražošanas pārpalikumus un produktus, kuriem ir beidzies ekspluatācijas termiņš. Mēs cenšamies samazināt arī neatjaunojamo dabas resursu patēriņu.