Kā ar “pārmērīgu izolāciju”?

Jēdziens “izolācija” ir ne tikai tā sauktā siltumizolācija, bet arī spraugu un plaisu hermetizācija. Tāpēc “pārmērīga izolācija” nozīmē pilnīgu konstrukcijas hermetizāciju, neņemot vērā nepieciešamību pēc ēkas ventilācijas. Lai uzturētu veselīgu iekštelpu klimatu, ventilācija ir nepieciešama pat konstrukcijās ar siltumizolāciju.