Kas ir R vērtība, un kā R vērtība tiek aprēķināta?

R vērtība norāda materiāla slāņa siltumizolācijas spēju, ko bieži izmanto kā dubulto logu, sienu, grīdu un jumtu izolācijas vērtību. R vērtība ir materiāla slāņa siltumpretestība, kas ir izteikta m 2 K / W. Jo augstāka R vērtība, jo augstāka siltuma pārneses pretestība un labāka materiāla izolācijas spēja. R vērtības aprēķins ir atkarīgs no ēkas konstrukcijā izmantotajiem materiāliem.

Materiāla biezums metros tiek dalīts ar λ vērtību (siltumvadītspējas koeficientu). Jo augstāka vērtība, jo labāka izolācija: divtik biezs slānis nodrošina divreiz lielāku siltumpretestību.[

Aprēķina formula ir R = d / λ, kur:

R = siltumpretestība, m 2 K / W

d = materiāla biezums, m

λ = siltumvadītspējas koeficients, W / m K

Piemērs.

Izolācijas materiālam ar 9 cm biezumu (0,09 m) un 0,024 λ vērtību ir 3,75 m 2 K / W (0,09/0,024) R vērtība