Certyfikaty

Firma Recticel Insulation nieustannie dąży do uzyskania najwyższego poziomu certyfikacji w zakresie naszych rozwiązań izolacyjnych. Recticel ściśle współpracuje z partnerami certyfikującymi, aby zagwarantować Ci, że nie zawiedziemy Twojego zaufania ani oczekiwań względem niezawodności naszych rozwiązań w dziedzinie izolacji.

Certyfikaty ISO

ISO 14001 : 2015

Firma Recticel Insulation uzyskała zatwierdzenie od Lloyds Register Quality Assurance dotyczące poniższej normy systemu zarządzania środowiskowego:


ISO 9001 : 2015

Firma Recticel Insulation uzyskała zatwierdzenie od Lloyds Register Quality Assurance dotyczące poniższej normy systemu zarządzania jakością:


Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) zawiera informacje dotyczące głównych właściwości naszych wyrobów w ramach Rozporządzenia w sprawie Wyrobów Budowlanych (UE) nr 305/2011 (CPR).

Każda DoP posiada swój unikalny numer, który jest również umieszczany na oznakowaniu CE naszych produktów; etykiety te zawierają również kod QR, który jest bezpośrednio powiązany z odpowiednią DoP.

Ważne dla: Deck-VQ® , Eurofloor® , Eurofloor® 300 , Eurofloor® Xentro® , Eurothane® Bi-4 , Eurothane® Bi-4A , Eurothane® G , Eurothane® Silver , Eurothane® Silver A , Eurowall® , Eurowall® Xentro® , IP PIR , L-Ments® , Lumix , Powerdeck® , Powerdeck® F , Powerroof® , Powerroof® Max , Powerwall® ,

 

 

Certyfikaty PEFC

Certyfikaty PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), jest wiodącym światowym sojuszem krajowych systemów certyfikacji lasów. Jako międzynarodowa organizacja pozarządowa non-profit, jesteśmy oddani promowaniu zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez niezależną certyfikację strony trzeciej.

Ważne dla: Eurowall® , Eurothane® Silver , Eurothane® Silver A , Eurofloor®


CE

Etykieta CE

Od 13 maja 2003 roku producenci wyrobów izolacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej zobowiązani są do oznaczania swoich wyrobów znakiem CE. Europejska Dyrektywa Wyrobów Budowlanych stanowi, że wyroby budowlane muszą spełniać szereg zasadniczych wymogów, aby mogły kwalifikować się do uzyskania oznakowania CE. Warto wiedzieć, że etykieta CE bardzo ułatwia konsumentom porównywanie różnych rodzajów materiałów. Z kolei dla producenta zaletą jest to, że może on łatwiej wprowadzić swój produkt na rynek europejski. Dlatego też oznakowanie CE w przypadku wyrobów budowlanych pełni funkcję europejskiego paszportu. Produkt izolacyjny nieposiadający oznakowania CE nie może więc być przedmiotem handlu.

Oprócz wielu podstawowych aspektów technicznych (takich jak wymiary arkuszy) oznakowanie CE zawiera również szereg deklarowanych właściwości narzucanych przez europejskie zharmonizowane normy dotyczące produktów. Deklarowane właściwości, takie jak współczynnik izolacji czy zachowanie się w przypadku ognia, są wynikiem prowadzenia intensywnych testów w samej fabryce oraz przez uznane laboratoria zewnętrzne.

Poprzez oznakowanie CE producent potwierdza, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania Europejskiej Dyrektywy Wyrobów Budowlanych i że jest on przedmiotem handlu zgodnie ze zharmonizowanymi europejskimi normami wyrobu.

Ważne dla: Powerdeck® , Powerdeck® F , Powerroof® , Powerroof® Max , Powerwall® , Eurothane® AL , Eurothane® Bi-4 , Eurothane® Bi-4A , Powerline® , Eurofloor® , Eurofloor® 300 , Eurofloor® Xentro® , Eurowall® , Eurowall® Xentro® , L-Ments® , Eurothane® Silver , Eurothane® Silver A

Keymark

Znak jakości Keymark

Etykieta CE jest jedynie oznakowaniem dotyczącym zgodności, a co za tym idzie nie jest oznakowaniem odnoszącym się do jakości.

W związku z powyższym firma Recticel Insulation zdecydowała się oznakować swoje produkty znakiem Keymark.

Głównym celem wykorzystywania dobrowolnego oznakowania Keymark jest zagwarantowanie ciągłości jakościowej danego produktu. Z tego powodu jest on poddawany wstępnym testom, audytowi oraz certyfikacji przeprowadzanym przez podmioty zewnętrzne. W związku z powyższymi, producent jest tym samym poddawany kontroli bezpieczeństwa i musi dowieść, że stosowany przez niego system jakości rzeczywiście się sprawdza. Oznakowanie Keymark jest w rzeczywistości kodem bezpieczeństwa paszportu europejskiego, ponieważ taki system potwierdza wszystkie informacje zadeklarowane na etykiecie CE.

Dlatego też obie etykiety wzajemnie się uzupełniają, co gwarantuje zachowanie ciągłości jakości produktu.

Więcej informacji znajdziesz na www.key-mark.org

Ważne dla: Eurofloor® , Eurofloor® 300 , Eurothane® AL , Eurothane® Bi-4 , Eurothane® Bi-4A , Eurothane® G , Eurothane® Silver , Eurothane® Silver A , Eurowall® , Powerdeck® , Powerdeck® F , Powerline® , Powerroof® , Powerroof® Max , Powerwall®

Czy masz dodatkowe pytania dotyczące naszych norm jakości?

Nasi inżynierowie techniczni zawsze służą pomocą.

Zadzwoń do nas: +32(0)56 43 89 43