Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) zawiera informacje dotyczące głównych właściwości naszych wyrobów w ramach Rozporządzenia w sprawie Wyrobów Budowlanych (UE) nr 305/2011 (CPR).

Każda DoP posiada swój unikalny numer, który jest również umieszczany na oznakowaniu CE naszych produktów; etykiety te zawierają również kod QR, który jest bezpośrednio powiązany z odpowiednią DoP.

Dokumentacja DoP dla wszystkich produktów firmy Recticel Insulation znajduje się na stronie dokumentacja techniczna