Zrównoważony postęp dzięki izolacji

Podróż Grupy Recticel w kierunku zrównoważonego rozwoju rozpoczęła się w 2013 roku i od tamtego momentu wyznaczaliśmy sobie coraz bardziej ambitne cele. Od wielu lat promujemy izolację termiczną i akustyczną jako kluczową „broń” w walce ze zmianami klimatycznymi, ze względu na jej wpływ na oszczędność energii, redukcję emisji, zarządzanie klimatem w pomieszczeniach i poprawę standardów życia. 
W 2023 r. nasza strategia ESG opiera się na dwóch filarach: Osiągnięcie zerowej emisji netto i najwyższej wydajności: 

Logo race to net zero

Osiągnięcie zerowej emisji netto

to szczegółowy plan krótko- i długoterminowej walki firmy Recticel o ograniczenie globalnego ocieplenia. Opierając się na jasno zdefiniowanych tematach w zakresie istotności i kluczowych wskaźnikach efektywności, zapewni on maksymalizację naszego pozytywnego wpływu na klimat, zwiększenie wydajności obiegu zamkniętego i jednoczesne utrzymanie naszej konkurencyjności.

WIĘCEJ INFORMACJI
Race to max performance logo

Osiągnięcie najwyższej wydajności

to nasz plan maksymalizacji wkładu naszych pracowników i wydajności rozwiązań. Opierając się również na określonych tematach w zakresie istotności i kluczowych wskaźnikach wydajności, określa on cele w obszarach takich jak bezpieczeństwo, szkolenia, różnorodność i satysfakcja pracowników. Plan określa również nasze cele w zakresie certyfikacji produktów, zasad ekoprojektowania i praktyk zrównoważonego rozwoju w pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI

SBTi targets logo

Zrównoważona izolacja Nasze cele SBTi:

  • Perspektywa krótkoterminowa (2030): Zakresy 1, 2 zero emisji netto i zakres 3 zredukowana o 25,0% 
  • Perspektywa długoterminowa (2050): Zakresy 1, 2, 3 zero emisji netto