Impressum

Wydawca

Recticel NV
Bourgetlaan 42 Avenue du Bourget
1130 Brussels
Belgium
Company number: 405 666 668
VAT: BE405 666 668
Stronie internetowej: www.recticel.com

Redaktor

RECTICEL INSULATION MATERIALS sp. z o.o
ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź
Polska

NIP 5272972346
KRS: 0000922506
tel./fax: 61 815-10-08
Email: sekretariat.pl@recticel.com
Stronie internetowej: www.recticelinsulation.com

Aby uzyskać informacje dotyczące naszej własności intelektualnej i prywatności danych, zapoznaj się z naszą informacją o ochronie prywatności i naszymi warunkami korzystania.

Rozwój techniczny
di.team, München, Niemcy