Kan je Eurothane G of Simfofit isolatie rechtstreeks op het bestaande pleisterwerk of op een geschilderde binnenmuur kleven?

Category: Renovatie

Bij het verkleven op een bestaande binnenconstructie, moet men er zich steeds van vergewissen of deze in goede staat is. In de eerste plaats moeten eventuele vochtproblemen op voorhand opgelost worden. Wanneer je niet zeker bent of de hechting van het pleisterwerk of de afwerking voldoende is, kan je lokaal een proefverkleving doen om dit te testen.

Bepaalde types verf hebben een hoge dampdichtheid en moeten eerst verwijderd worden om inwendige condensatie te vermijden. Dit vraag je best na bij de verfhandelaar.

Eurothane G binnenisolatie verkleven