Website privacyverklaring

> Recticel Privacyverklaring voor klanten, eindgebruikers en leveranciers

Toepassingsgebied

U bezoekt de website van Recticel NV/SA, gevestigd te Recticel Insulation, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium en ingeschreven onder nummer 0405666668 (hierna: 'Recticel').
Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door Recticel verzameld wanneer u onze website bezoekt.
Recticel verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Hieronder vertellen we kort wat dit voor u inhoudt.

 

Recticel kan uw persoonsgegevens verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina's.

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken.

 

Recticel gebruikt uw persoonsgegevens

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om u gemakkelijker te laten navigeren op onze website...) of voor het doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bv. om u nieuwsbrieven te versturen, om u de gevraagde informatie te verstrekken ...). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) van u zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
Verder nodigen wij u uit om de volgende optionele informatie te verstrekken:

Projectnaam Deze gegevens worden gevraagd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen op het project waarvoor u een aanvraag doet of een vraag over hebt.
Projectadres (straat en nummer), project stad/gemeente, project post code  Dit geeft Recticel inzicht in regionale behoeften. Indien gewenst kan Recticel extra ondersteuning bieden in specifieke regio's.
Project land  Het aanbod van isolatieproducten kan van land tot land verschillen. Een land heeft zowel invloed op de technische richtlijnen als de nodige ondersteuning. Deze gegevens zorgen ervoor dat onze diensten hierop afgestemd zijn.
Project applicaties  Het aangeven van de applicatie van uw project zorgt ervoor dat Recticel een zo concreet mogelijk voorstel kan doen voor uw project/vraag en de juiste ondersteuning kan bieden voor deze applicatie. Wij zullen deze informatie ook gebruiken om onze communicatie hierop af te stemmen. 
Project bouwcategorie (nieuwbouw of renovatie)  Het aangeven van de bouwcategorie van uw project zorgt ervoor dat Recticel een zo concreet mogelijk voorstel kan doen voor uw project/vraag. Afhankelijk van welke markt, zal een andere opvolging & service nodig zijn. Wij zullen deze informatie ook gebruiken om onze communicatie hierop af te stemmen. 
Taal Om de gevraagde informatie te verschaffen in uw taal en u te kunnen aanspreken in uw gekozen taal.
Bedrijfsnaam Dit helpt ons om onze gebruikers te leren kennen. Wij evalueren en optimaliseren onze diensten op maat voor verschillende bedrijfssegmenten. 
Begroeting We spreken u graag op een persoonlijke manier aan.
Project bouweigenaar Deze gegevens worden gevraagd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen op het project waarvoor u een aanvraag doet of een vraag over hebt. 
Telefoon/GSM  Om u zo goed mogelijk te kunnen bereiken om een antwoord op uw (aan)vraag te voorzien. 
Naam & voornaam  We spreken u graag op een persoonlijke manier aan.
Postcode   Dit geeft Recticel inzicht in regionale behoeften. Indien gewenst kan Recticel extra ondersteuning bieden in specifieke regio's.

Bedrijfsinformatie: De volgende informatie vragen wij om onze gebruikers te leren kennen. Wij evalueren en optimaliseren onze diensten op maat voor verschillende bedrijfssegmenten. 

Aantal werknemers in het bedrijf 
Isolatietype (thermisch, akoestisch of beide)
Applicaties/toepassingen 
Je bent…  (doelgroepbepaling – met verfijning naargelang keuze)
Aantal projecten/jaa
Bouwcategorie (nieuwbouw of renovatie) 
Classificatie aannemer 
Aantal wooneenheden/jaar 
Domein van activiteit (residentieel of niet residentieel) 

We kunnen uw informatie delen:

  • met geselecteerde zakenpartners, maar pas nadat u daartoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven;
  • met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen uit naam van Recticel, zoals een bedrijf dat uw bestelling op uw adres aflevert of voor ons nieuwsbrieven verstuurt.

We kunnen uw gegevens doorgeven aan entiteiten van Recticel of derden in het Verenigd Koninkrijk.

 

Uw rechten

Bent u gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan hebt u het recht om: (a) toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens; (b) uw persoonsgegevens te laten verbeteren; (c) uw persoonsgegevens te laten overdragen; (d) de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken; (e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; (f) uw persoonsgegevens te laten wissen; (g) uw persoonsgegevens te laten annuleren; en (h) als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Bent u gevestigd in Frankrijk, dan hebt u daarenboven het recht om algemene of specifieke regelingen te treffen voor de opslag en verstrekking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Neem gerust contact met ons op om uw rechten te laten gelden (zie hoofdstuk 'Contact').

 

Recticel bewaart uw gegevens

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, rekening houdende met onze mogelijke wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u.

Als uw uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we uw persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar. Wanneer we u de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven en u kiest ervoor dit niet te doen, dan gaat de periode van twee (2) jaar in vanaf het moment waarop we u die mogelijkheid bieden.

Zolang we uw persoonsgegevens bewaren, nemen we de technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om ze te beschermen.

 

Links naar externe websites en sociale media

De websites van Recticel kunnen links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Recticel wordt niet aansprakelijk gehouden voor de gegevensverwerking via een externe website. We raden u aan om op elke website die u bezoekt het privacybeleid te lezen.

 

Recticel maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in?

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat op vraag van een website door uw browser op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen. Een website kan aan de hand van het cookie uw acties of voorkeuren na verloop van tijd "onthouden". Het cookie helpt u om op een website van pagina naar pagina te navigeren en om een veilige verbinding tot stand te brengen, en het onthoudt uw voorkeuren van een vorig bezoek wanneer u terugkeert.

Hieronder bespreken we de functie van de verschillende soorten cookies die u op onze website zult tegenkomen.

U kunt meer informatie over cookies terugvinden op https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/04.+Cookies+and+similar+technologies.

Cookies op onze website

Operationele cookies: Recticel maakt gebruik van operationele cookies. Dat zijn kleine bestanden die op uw computer of toestel worden geplaatst en die u helpen om op de website van Recticel van de ene naar de andere pagina te navigeren. Zonder die cookies zou u bijvoorbeeld telkens opnieuw uw taalvoorkeur moeten ingeven wanneer u naar een andere pagina gaat op de website van Recticel. De cookies zijn dus essentieel voor een vlot gebruik van de website.

Niet-operationele cookies: we gebruiken eveneens cookies om andere diensten aan te bieden of om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Sommige cookies verstrekken ons statistische gegevens over het aantal bezoekers en de webpagina's die bekeken worden. Die informatie helpt ons om onze inhoud voor u beter af te stemmen. Sommige cookies zijn cookies van derden.

Cookies van derden: Soms maken we gebruik van cookies van derden, bijvoorbeeld voor Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) of voor Youtube (ingesloten filmpjes: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Dat zijn niet-operationele cookies. Wanneer we die gebruiken, zullen we u inlichten over het doel van de cookies van derden en vragen we uw toestemming om ze op te slaan.

Als we niet-operationele cookies gebruiken, zullen we u vragen of u het gebruik van cookies aanvaardt. Aanvaardt u die cookies niet, dan zullen bepaalde diensten en functies niet werken. Dit kan in het bijzonder het gebruik van de website en zijn verschillende functies beperken. Het maakt het voor ons eveneens moeilijker om onze producten en diensten te verbeteren en om aantrekkelijke inhoud aan te bieden.

Hoe kunt u de cookies beheren?

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar u kunt uw browsers zo instellen dat ze die cookies weigeren en u kunt de cookies bovendien verwijderen wanneer u maar wilt. U kunt de cookies zelf beheren door uw voorkeuren in uw browser aan te passen. Hoe u dat precies moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt. Dit kan u makkelijk vinden via uw zoekfunctie op internet.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google, Inc. ('Google') wordt aangeboden. Google Analytics gebruikt niet-operationele cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (onder meer uw IP-adres) wordt naar Google gestuurd en vervolgens opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op verzoek van Recticel zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website gebruikt wordt, om verslagen op te stellen over de activiteit op de website voor websitebeheerders en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Google kan deze informatie eveneens doorgeven aan derden wanneer dat bij wet vereist is of wanneer die derden de informatie verwerken uit naam van Google.

Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bewaart. De IP-anonimisering is op deze website ingeschakeld. Dit betekent dat uw IP-adres wordt afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te kiezen in uw browser. Merk op dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven worden uiteengezet.

U kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Contact

Hebt u vragen over deze website of over hoe we uw recht op privacy naleven? Neem dan contact met ons op via post op Recticel Insulation - Privacy, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium , of via e-mail op privacy.insulation@recticel.com.

Als u geen afdoend antwoord van ons ontvangt, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een van de nationale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten. Klik op de volgende link voor hun contactgegevens: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm