Co ze zjawiskiem "przeizolowania" budynku?

Termin "izolacja" jest używany nie tylko w codziennym języku dla "termo"-izolacji, ale również w przypadku szczelności, uniemożliwiając przenikanie powietrza."Przeizolowanie" oznacza takie ocieplenie, które uniemożliwia przepływ powietrza przez konstrukcję budynku nie biorąc pod uwagę konieczności posiadania w takim wypadku wentylacji wewnątrznej budynku. Jeśli chcemy utrzymać klimat pomieszczeń domu na zdrowym poziomie wentylacja w tak zaizolowanym budynku jest niezbędna.