Czy należy przykleić izolację przed wylaniem jastrychu na Eurofloor?

Nie, izolacja podłogi nie powinna być mocowana do podłoża. Płyt nie należy również sklejać taśmą. Umieszczenie folii PE o grubości 0,2 mm powyżej i poniżej izolacji zapobiega przedostawaniu się wilgoci budowlanej między płyty izolacyjne. Zaleca się układanie płyt tylko na dzień przed wylaniem jastrychu.

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania do izolacji podłóg