Czy płyty poliuretanowe firmy Recticel są przyjazne środowisku?

Do produkcji naszych materiałów nie jest stosowany w ogóle chlorofluorokarbon (CFC, niszczący warstwę ozonową) Recticel aktywnie przyczyniał się do rozwinięcia takiej produkcji poliuretanu, która nie szkodzi środowisku. Za swoją działalność firma otrzymała nagrodę w kategorii popularyzacji technologii proekologicznych w 1994 roku (produkcja wolnych od CFC paneli poliuretanowych). Nagroda za przyjazne środowisku produkty nie wiązała się jedynie z bezpiecznym ich sposobem wytwarzania, ale miała dalsze konsekwencje. Płyty termoizolacyjne powstające w naszych fabrykach mają wysokie właściwości izolacyjne (niską Lambdę deklarowaną), przez co przyczyniają się do ogromnych oszczędności energii, czego rezultatem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.