Czym różnią się PIR, PUR i PU?

Izolacje PUR i PIR objęte są wspólną nazwą PU. Produkowane są z tych samych surowców. Różnica polega głównie na proporcjach poszczególnych surowców i procesie produkcyjnym, który sprawia, że związek fizykochemiczny w piance PIR jest wewnętrznie mocniejszy. Tu wymagana jest większa energia, aby przerwać wewnętrzne połączenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku pożaru. Pod względem właściwości mechanicznych (np. wytrzymałość na ściskanie) oba typy mają te same właściwości.

Nasze płyty PIR / PUR mają zawsze okładzinę, która jako pierwsza zostanie narażona na ogień w przypadku pożaru. Klasa ogniowa jest zatem zawsze określana przez połączenie okładziny i pianki (np. produkty z okładzinami z warstwą kraftpapieru mają zwykle niższą klasę ogniową niż produkty z okładzinami z czystego aluminium).