Dlaczego jedne materiały termoizolacyjne są grubsze od innych?

Materiały termoizolacyjne charakteryzują się różną wartością współczynnika "λ". Im niższa wartość współczynnika tym lepsze właściwości izolacyjne produktu. Stosując zatem produkty o wyższym współczynniku "λ" potrzeba grubszej warstwy materiału, aby osiągnąć ten sam rezultat termoizolacyjny.